Advertisements

Trenul (English translation)

Romanian
A A

Trenul

Cînd eram și eu băiat de școală,
am zis "Tată, cred acum că știu.
Iată, viața-i albă ca o coală, ca o coală...
Cumva însă trebuie s-o scriu."
 
Mi-am luat bilet la clasa a doua
de la agenția de voiaj
dimineața cînd se-așterne roua, roua, roua
cînd se stinge luna pe oraș,...
 
Chorus:
 
Mergem toți,
mergem toți cu-același tren.
La un semn,
coșul șuieră solemn.
Mergem toți,
mergem toți cu-un personal.
Mîine poate dăm de ideal...
 
Ce mi-i clasa-ntîi sau clasa-a doua
dacă trenul fuge tot pe roți
Mie mi se pare că-i totuna, că-i totuna
din moment ce cîntecul e-n toți
 
Uită-te, prietene-n fereastră:
Trece o cîmpie, vine-un deal...
Totul curge ca în viața noastră, viața noastră
adunare pentru ideal...
 
Chorus
 
Controlorul cu un clește-n mînă
și-un chipiu cu cozorocul ros
se întreabă de o săptămînă, săptămînă
"Oare controlatul are rost?"
 
Chorus(x2)
 
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Sun, 17/02/2019 - 23:41
Submitter's comments:

music & lyrics: Victor Socaciu

English translationEnglish
Align paragraphs

The train

When I was a schoolboy
I said "Daddy, I guess that now I know,
Look, life is white as a paper, as a paper
Somehow, still, I must write it."
 
Got myself a 2nd class ticket
from the travel agency
in the morning when the dew is resting,
when the moon is turning off on the town,
 
Chorus:
 
We're all travelling
all travelling with the same train,
At a sign,
the funnel whistles solemnly
We're all travelling
we're all travelling with a slow train
Tomorrow we may reach the ideal.
 
What's 1st or 2nd class for me
then the train is running on the wheels
Seems the same, the same for me
as the song is in everyone
 
Look, my friend, in the window
a field is passing, a hill is coming
Everything flows as in our life, our life
gathering for the ideal
 
Chorus
 
The conductor with a hook in his hand
and a cap with blunt visor
is asking himself for a week, a week
"May the control make sense?"
 
Chorus(x2)
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Fri, 15/01/2021 - 15:40
Comments
Read about music throughout history