Anna German - Tropinka (Тропинка) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Tropinka (Тропинка)

По росистой, луговой,
По извилистой тропинке
Провожал меня домой
Мой знакомый с вечеринки.
 
Возле дома он сказал,
Оглянувшись осторожно:
"Я бы вас поцеловал,
Если это только можно".
 
Я ответила ему,
Что, конечно, возражаю,
Что такого никому
Никогда не разрешаю.
 
Парень сразу загрустил,
Огорчённый, стал прощаться:
Дескать, значит, я не мил,
Дескать, лучше не встречаться.
 
Я в глаза ему смотрю:
"Раз такое положенье,
То уж ладно",- говорю,
"Поцелуй без разрешенья"
 
Submitted by Hades21 on Sat, 11/03/2017 - 19:49
Last edited by Hades21 on Thu, 10/08/2017 - 11:26
Submitter's comments:

(М.Блантер - М.Исаковский)

Align paragraphs
Polish translation

Ścieżka

Po zroszone, łąkową,
Po krętej ścieżce
Odprowadzał mnie do domu
Mój znajomy z imprezy.
 
W pobliżu domu powiedział,
Obejrzawszy się ostrożnie:
"Ja bym cię pocałował,
Jeśli to tylko możliwe".
 
Ja odpowiedziałam mu,
Co, oczywiście, sprzeciwiam,
Co tego nikomu
Nigdy nie pozwalam.
 
Chłopak zaraz zasmucił,
Zagniewany, stał się pożegnać:
Niby, znaczy, jestem nie miły,
Niby, lepiej nie spotykać.
 
Ja w oczy mu patrzę:
"Raz taka sytuacja,
To już dobrze" - mówię,
"Pocałuj bez zgody"
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 19/08/2017 - 12:31
Author's comments:

(M. Blanter - M.Isakovsky)

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments