Tropy (Тропы) (Transliteration)

Advertisements
Russian

Tropy (Тропы)

Тропами сбитыми стопами
Ходят далями люди странные.
Их душа холодна, замерзала до дна,
Трепетала, желала да устала.
 
Матери дома старились,
А их бедные детушки лихо маялись.
Нынче с ночи до зари ходят круг по всей земли,
Под рубашками - муки тяжкие..
 
Их душа холодна замерзала до дна,
Трепетала, желала да устала.
 
Не жрецы, не купцы
Отгулялись молодцы.
Не смеются, не плачут, думы прячут.
 
Дышат пылями, днями стылыми
Покаяния искатели у создателя
Покаяния искатели у создателя.
А вот как найдут, так слезою зальют земли древние дедовы, отколь следывали
Земли древние дедовы, куда и следывали.
Земли древние дедовы, отколь и следывали
 
Submitted by astrelle on Sat, 08/01/2011 - 22:04
Align paragraphs
Transliteration

Tropy

Tropami sbitymi stopami
Khodyat dalyami lyudi strannyye.
Ikh dusha kholodna, zamerzala do dna,
Trepetala, zhelala da ustala.
 
Materi doma starilis',
A ikh bednyye detushki likho mayalis'.
Nynche s nochi do zari khodyat krug po vsey zemli,
Pod rubashkami - muki tyazhkiye..
 
Ikh dusha kholodna zamerzala do dna,
Trepetala, zhelala da ustala.
 
Ne zhretsy, ne kuptsy
Otgulyalis' molodtsy.
Ne smeyutsya, ne plachut, dumy pryachut.
 
Dyshat pylyami, dnyami stylymi
Pokayaniya iskateli u sozdatelya
Pokayaniya iskateli u sozdatelya.
A vot kak naydut, tak slezoyu zal'yut zemli drevniye dedovy, otkol' sledyvali
Zemli drevniye dedovy, kuda i sledyvali.
Zemli drevniye dedovy, otkol' i sledyvali
 
Submitted by Guest on Fri, 20/04/2018 - 07:57
Comments