Advertisements

Tu Makidonii (Romanian translation)

  • Artist: Gica Coada (Gică Coadă)
  • Also performed by: Kavalla, Ionut Galani, Samarina
  • Song: Tu Makidonii 4 translations
  • Translations: English, Macedonian, Romanian, Russian
Aromanian
A A

Tu Makidonii

Tu Machidonii tsi ghini iara
Tu Machidonii tsi ghini`s bâna
 
Tu Machidonii ashitsi`sh fu
A ma tu chirolu al Alexandru!
(biss)
 
Alexandru a nostru multu s'alumta
Giumitati di lumi elu ma u acatsa
 
Cu tuti vasaliili s-alumta
Nu dzatsea di tiniru cas murea
(biss)
 
A ma niputearea pi el lu`acâtsă
Tu un mes di dzâli el`s vâtâmă
 
Di cându Alexandru muri
Tutâ armânamea s`asprândi…
(biss)
 
Alexandru a nostu cara`s nu murea
Tu Machidonii tsi ghini as iara,
 
Va s`avea armânjii vâsâlia lor
Nu`as iara la mâna tuturor !
(biss)
 
Tu Machidonii tsi ghini iara
Tu Machidonii tsi ghini`s bâna
 
Tu Machidonii ashitsi`sh fu
A ma tu chirolu al Alexandru !
(biss)
 
Submitted by adysanuadysanu on Tue, 25/02/2020 - 12:26
Last edited by adysanuadysanu on Thu, 27/02/2020 - 06:38
Romanian translationRomanian
Align paragraphs

În Macedonia

În Macedonia ce bine era,
În Mcedonia ce bine se trăia
 
În Macedonia așa fu1
A, dar pe timpul lui Alexandru2!
(bis)
 
Alexandru al nostru mult s-a luptat,
Jumătate de lume el a cucerit
 
Cu toate țările s-a luptat,
Nu se aștepta de tânăr să moară
(biss)
 
A, dar neputera pe el îl apucă
În mijlocul unei zile el se vătămă 3
 
De când Alexandru muri
Toată aromânime se răspândi...
(bis)
 
Alexandru al nostru dacă nu murea 4
În Macedonia ce bine era,
 
Aveau și aromânii țara lor
Nu erau la mâna tuturor!
(bis)
 
În Macedonia ce bine era,
În Macedonia ce bine se trăia
 
În Macedonia așa fu
A, dar pe timpul lui Alexandru!
(bis)
 
  • 1. era - regionalism, arhaism care există și în limba română
  • 2. Alexandru Cel Mare, Alexandru Macedon
  • 3. vătăma - in contextul asta, cu sens de boală - s-a îmbolnăvit
  • 4. aromânii spun ca Alexandru Cel Mare avea origini aromâne
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by adysanuadysanu on Thu, 27/02/2020 - 06:17
More translations of "Tu Makidonii"
Romanian adysanu
Comments
Read about music throughout history