Tutuşmayan kalmasın (Transliteration)

Advertisements
Transliteration

Тутушмайан калмасын

Йашанмасы герекийорса йашаныр
Не йани шимди бенден чекинийор мусун?
Херкес не дүшүнүр дийе сусаман
Бен не исен ойум.
 
Йашанмасы герекийорса йашаныр
Не йани шимди бенден чекинийор мусун?
Херкес не дүшүнүр бени бағламаз
Анлыйор мусун?
 
Йарыны гөрмейи ким гаранти едийор?
Йыллар айак алтындан кайып да гидийор
Хесап китапла калби кимсе дизгинлейемез
Аксини сөйлейен ашка айып едийор
 
Бир өпүджүкле йангын чыкармайа вар мысын?
Сен де йан, бени де йак тутушмайан калмасын
Умрумда деғил ким анларса анласын
Нефессиз калалым куртаран да олмасын
Бир өпүджүкле йангын чыкармайа вар мысын?
Сен де йан, бени де йак тутушмайан калмасын
Умрумда деғил ким анларса анласын
Нефессиз калалым куртаран да олмасын
 
© Vladímir Sosnín
Submitted by Voldimeris on Thu, 13/12/2018 - 17:13
Turkish

Tutuşmayan kalmasın

More translations of "Tutuşmayan kalmasın"
Transliteration Voldimeris
Please help to translate "Tutuşmayan kalmasın"
Emir: Top 3
See also
Comments