Anna German - Uśmiechnij się, Stolico! (Russian translation)

Polish

Uśmiechnij się, Stolico!

Kwitnące kasztany i czerwień róż,
Pachnący kwiat akcji,
To tyś Warszawo,
Ogromne niebo jak przestrzeń mórz,
I Wisły brzeg jak z baśni,
To tyś Warszawo.
Ulice radosne, ogrody bzów,
Łabędzi szum na stawie,
To tyś Warszawo,
Wielkość twych murów i wielkość twych słów,
I sen co trwa na jawie,
To tyś Warszawo.
 
Uśmiechnij się, Stolico!
To Chopin walca gra,
Poeci wiersze piszą,
Dla Ciebie o twych dniach.
Uśmiechnij się, Stolico!
Boś piękna, w chwale trwasz,
Uśmiechnij się, Stolico!
Bo nasze serca masz.
 
Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat,
I cisza Agrykoli,
To tyś Warszawo.
Kolumna Zygmunta przy świetle lamp,
Miecz Nike w silnej dłoni,
To tyś Warszawo.
Pomniki przeszłości, a przy nich kwiat,
Gołębie szybujące,
To tyś Warszawo,
Jedna jedyna na cały świat,
Jedyna, ukochana,
To tyś Warszawo.
 
Uśmiechnij się, Stolico!
To Chopin walca gra,
Poeci wiersze piszą,
Dla Ciebie o twych dniach.
Uśmiechnij się, Stolico!
Boś piękna, w chwale trwasz,
Uśmiechnij się, Stolico!
Bo nasze serca masz.
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sun, 09/08/2015 - 06:58
Last edited by Green_Sattva on Wed, 18/10/2017 - 17:12
Submitter's comments:

Autor tekstu: Z. Bernardzuk
Kompozytor: A. German

Align paragraphs
Russian translation

Улыбнись, Столица!

Цветущие каштаны и краснота роз,
Ароматные цветы акации,
Это ты Варшава,
Огромное небо как простор морской,
И берег Вислы как из сказки,
Это ты Варшава.
Радостные улицы, кусты сирени,
Лебяжий шум на пруду,
Это ты Варшава,
Величина твоих стен и величина твоих слов,
И сон продолжается наяву,
Это ты Варшава.
 
Улыбнись, Столица!
Это Шопена вальс играет,
Поэты пишут строки,
Для тебя о твоих днях.
Улыбнись, Столица!
Прекрасная, во славе пребываешь,
Улыбнись, Столица!
Ведь наши сердца у тебя.
 
Краковский пригород и Новый свет,
И молчание Агриколи,
Это ты Варшава.
Колонна Зигмунда в свете ламп,
Меч Ники в сильных руках,
Это ты Варшава.
Памятники прошлого, а в них цветы,
Голуби парят.
Это ты Варшава,
Одна единственная во всём мире,
Единственная, любимая,
Это ты Варшава.
 
Улыбнись, Столица!
Это Шопена вальс играет,
Поэты пишут строки,
Для тебя о твоих днях.
Улыбнись, Столица!
Прекрасная, во славе пребываешь,
Улыбнись, Столица!
Ведь наши сердца у тебя.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Tue, 28/03/2017 - 16:48
Last edited by Hades21 on Wed, 18/10/2017 - 17:15
Author's comments:

Autor tekstu: Z. Bernardzuk
Kompozytor: A. German

Comments