Skammerens Datter (musical) - Ud Ad Døren Og Til Venstre (English translation)

Danish

Ud Ad Døren Og Til Venstre

[Maunus]:
Nå, hvad syn's du?
 
[Nico]:
Det er vanvid
 
[Dina]:
Jeg ved ikkem hvad jeg ligner...
Lidt en trold!
 
[Maunus]:
Pjat, du ser fin ud
Du kan næsten passe skjorten
Du' en dreng nu
 
[Nico]:
Det er vanvid
 
[Dina]:
Kan du egentlig sige andet?
 
[Maunus]:
Kan du huske hele planen, så du kommer ud ad porten?
 
[Dina]:
At sige herre og frue
 
[Maunus]:
Og vigtigst?
 
[Dina]:
Ikke møde et eneste blik
 
[Maunus]:
At sige herre og frue og svar ellers kun med et nik
Min niece får beskeden, og hun hjælper dig med armen
 
[Nico]:
Det' for farligt, hun er jo kun en...
 
[Dina]:
Argh, bare sig det 'kun en pige'
 
[Maunus]:
Ud ad døren og så til venstre, trappen er nok lidt stejl
 
[Dina]:
Ud ad døren langs med fløjen til smedjen, ikke nogen fejl
 
[Maunus]:
Når du kommer til borgens lavport, så bli'r det rigtig svært,
Får der står en vagt, men ingen panik, nej husk hvad du har lært
 
[Dina]:
Han har våben, han er farlig,
Men vi ved, at han er tørstig,
Der er varmt der midt i solen
 
[Maunus]:
Han har brug for vand og skygge,
Men han drømmer om lidt øl nu
 
[Dina]:
Og det har jeg her i kurven
 
[Maunus]:
Når han får den, bli'r han fredlig
Han si'r ikke nej til hygge
Så sæt kurven ned før du passere
 
[Dina]:
Der er flere soldater på vagt
 
[Maunus]:
De får travlt med det øl,
Bare stol på den plan jeg har lagt
 
[Dina]:
Ned med hovedet, ikke kigge,
Ikke vise jeg er bange
 
[Maunus]:
Gå forbi dem, du' fri nu
Og nu står du så i byen
 
[Borgere]:
Der er travlt her i byens gader
 
[Dina]:
Tro mig, jeg passer mit
 
[Borgere]:
Blot en fattig knægt på jagt efter brænde
Klumret, lidt beskidt
 
[Maunus]:
Og du husker
 
[Dina]:
Frue og herre
 
[Borgere]:
Du må da se dig for
For en brændeknægt
Ser bare det væk
Så se dog, hvor du går!
Pas på, ikke gå i vejen
 
[Dina]:
Skjul dine øjne godt
 
[Maunus]:
Det er farligt, men jeg ved at du kan
Det her bli'r ik' så slemt
 
[Alle]:
For i byen er der altid så mange
At du nemt bli'r glemt
 
Submitted by HinKyto on Mon, 20/11/2017 - 17:23
Last edited by HinKyto on Wed, 27/12/2017 - 15:20
Align paragraphs
English translation

Out Through The Door And To The Left

[Maunus]:
Well, what do you think?
 
[Nico]:
It's madness
 
[Dina]:
I don't know what I look like...
Maybe a troll!
 
[Maunus]:
Nonsense, you look fine
The shirt almost fits you
You're a boy now
 
[Nico]:
It's madness
 
[Dina]:
Can you say anything else at all?
 
[Maunus]:
Do you remember the entire plan so that you'll get out through the gate?
 
[Dina]:
Saying mister and miss
 
[Maunus]:
And most importantly?
 
[Dina]:
Not meet a single gaze
 
[Maunus]:
Saying mister and misses and only reply with a nod otherwise
My niece gets the message, and she'll help you with the arm
 
[Nico]:
It's too dangerous, she's just a...
 
[Dina]:
Urgh, just say it, 'just a girl'
 
[Maunus]:
Out through the door and then to the left, the stairs might be a bit steep
 
[Dina]:
Out through the door and down the street to the smithy, no mistakes
 
[Maunus]:
When you get to the castle's lavport1 it'll get really hard
'Cause there is a guard, but don't panic, no, remember what you've learned
 
[Dina]:
He has weapons, he's dangerous
But we knows that he's thirsty
It's warm there in the middle of the sun
 
[Maunus]:
He needs water and shade
But he dreams of some beer
 
[Dina]:
And I've got that here in the basket
 
[Maunus]:
When he gets it, he'll be peaceful
He won't say no to some coziness
So place the basked before you pass by
 
[Dina]:
There are more soldiers on the way
 
[Maunus]:
They'll be busy with the beer,
Just trust the plan I've made
 
[Dina]:
Down with me head, don't look,
Don't show that I'm afraid
 
[Maunus]:
Walk past them, you're free now
And now you stand in the town
 
[Citizens]:
It's busy here in the streets
 
[Dina]:
Believe me, I mind my business
 
[Citizens]:
Just a poor boy looking for firewood
Awkward, sort of dirty
 
[Maunus]:
And remember
 
[Dina]:
Mister and misses
 
[Citizens]:
You've got to watch where you walk
'Cause a firewood boy
Just looks away
So watch your steps!
Watch it, don't get in the way
 
[Dina]:
Hide your eyes well
 
[Maunus]:
It's dangerous, but I know you can do it
It won't be that bad
 
[Everyone]:
'Cause in the city, there are always so many
That you easily will be forgotten
 
  • 1. I'm not sure what this is, exactly, and can't find an English equivalent. The literal translation is "low gate."
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Submitted by HinKyto on Tue, 21/11/2017 - 12:27
More translations of "Ud Ad Døren Og Til ..."
EnglishHinKyto
Spanish Guest
See also
Comments