Udyrets sorg [Evermore] (English translation)

Advertisements
Norwegian

Udyrets sorg [Evermore]

Jeg var en mann som hadde alt
Og mente skjebnen var fortjent
Jeg trengte aldri noen andre i mitt liv
Jeg innså det for sent
 
Den smerten blir jeg aldri kvitt
Som kom da piken måtte dra
Og savnet der dypt i mitt melankolske sinn
Er mer enn jeg kan ta
 
Hun er aldri langt ifra meg
Selv når hun må gå sin vei
Vil hun stadig bry meg, se meg, ta meg,
Få meg uansett
 
Jeg vil vente her i tårnet
Lengte ved en åpen dør
Der drømmer jeg hun kommer inn
Og blir hos meg slik hun var før
 
Det er en pinefull logikk
At kjærligheten er så hard
Nå har hun fjernet seg, men for mitt indre blikk
Der står hun like klar
 
Hun drar aldri helt ifra meg
Selv om sinn og hjerte blør
Vil hun gi meg styrke,
Bli en del av alle ting jeg gjør
 
Jeg vil vente her i tårnet
Lengte ved en åpen dør
Der drømmer jeg hun kommer inn
Med stjernestøv på sine kinn
Hun bringer med seg solens skinn
Blir hos meg slik hun var før
 
Submitted by Aria Céleste on Wed, 26/04/2017 - 15:43
Last edited by Fary on Fri, 16/06/2017 - 20:12
Align paragraphs
English translation

The Beast's Sorrow

I was a man that had everything
And thought the fate was deserved
I never needed anyone else in my life
I realised it too late
 
That pain I'll never get rid of
That came when the girl had to go
And lost deep in my melancholic mind
Is more than I can take
 
She is never far away from me
Even when she must go her own way
She will still pester me, see me, take me
Get me anyway
 
I want to wait here in the tower
Yearning by an open door
There I dream she comes in
And is with me the way she was before
 
It is an agonising logic
That love is so hard
When she has distanced herself, but for my inner sight
There she is as clear
 
She never completely leaves me
Even if mind and heart bleed
She will give me strength,
Become a part of all things I do
 
I want to wait here in the tower
Yearning by an open door
There I dream she comes in
With stardust on her cheek
She brings with herself the sun's shine
Being with me the way she was before
 
Submitted by Safyra on Sun, 17/06/2018 - 12:13
Added in reply to request by Fary
Last edited by Safyra on Fri, 27/07/2018 - 00:00
Beauty and the Beast (OST) [2017]: Top 3
See also
Comments
Fary    Sun, 17/06/2018 - 16:22

Thank you for the translation! One question though, should "som hadde alt" be "who had everything" (if "hadde" is the imperfect form of "ha")?

Safyra    Mon, 18/06/2018 - 00:39

It is, thank you! I've corrected it Regular smile

Fary    Mon, 18/06/2018 - 12:57

No problem! Regular smile