Advertisement

Un amor (Persian translation)

Advertisement
Persian translation

یک عشق

تنها یک عشق
تنها یک عشق را زیستم
در حالی که گریان بودم
و در حالی که به من می گفت
حتی کلمات خدا هم
که برای تو می گریند
در خود عشقی نهفته دارند**
 
تنها یک عشق
تنها یک عشق را زیستم
در حالی که گریان بودم
و عذاب می کشیدم
کلمات خدا هم
که برای تو می گریند
در خود عشقی نهفته دارند
 
اکنون برای زندگی به همراه تو***
عشقم را به تو ارزانی خواهم داشت
و بدون بوسه های تو
نه زندگی در توانم است
و نه به خاطر آوردن
 
برای فهمیدنش
به عشقی نیاز بود
و دانستن این که چه می خواستم
و البته که عذاب آور بود
کلمات خدا هم اما
که برای تو می گریند
در خود عشقی نهفته دارند
 
Submitted by A candle in the mountain on Wed, 25/04/2018 - 05:07
Added in reply to request by mahsa_parande
Author's comments:

*ترجمه ی دقیق این آهنگ یک مقدار کار سختی هست به این دلیل که یک حالت شعرگونه داره و در بسیاری از جملاتش فاعل و حتی فعل به طور کامل صرف نشدن یا اصلا فعلی وجود نداره. به همین جهت من هم تصمیم گرفتم شبیه یک شعر ترجمه ش کنم و البته در قسمت هاییش برداشت خودم از آهنگ رو هم دخیل کردم که ممکنه منظور اصلی نبوده باشه. به هر حال امیدوارم مقبول واقع بشه
**ترجمه ی تحت اللفظی متن:
کلمات خدا
گریان برای تو
این با عشق همراه است
***acunto در متن فکر می کنم غلطه و a junto درسته به معنای "همراه با"
فکر می کنم hay اینجا معنی باید می ده اما چون شک داشتم ساختار ترجمه رو عوض کردم
در واقع: برای زندگی به همراه تو باید عاشقت بشم....

Spanish

Un amor

Comments