Un om bătrân m-a învățat (English translation)

Advertisements
Romanian

Un om bătrân m-a învățat

Stau și mă întreb...„Care este sensul vieții?”
Oare cum te simți atunci când ești în pragul bătrâneții?
Un om bătrân îmi spune odată să profit
Cât mai am timp de copilărie, și să nu mint
Stăteam pe o bancă, bătrânul vine la mine
Și mă-ntreabă „Tinere, ce se întâmplă cu tine?”
Vreau să te întreb ceva „Ce înseamnă fericirea?
Și de ce trebuie să dai pentru a primi iubirea?”
Și îmi spune cu glas moale că fericirea-i scumpă
Și dragostea nu se dă la cel care o alungă
Mai bine ții pentru tine, să învetți să regreți
Decât să o dai la altu' să o piardă-n dimineți
Mulțumesc bunicule, de la tine-am învățat
Să încerc să fiu mai bun și să fiu cumpătat
C-o să am de câștigat din trecut pe viitor
Mulțumesc bătrâne, n-am să te uit pân' am să mor!
 
Un om bătrân m-a învățat care este sunsul vieții
Și de ce trebuie să aștept să vină pragul bătrâneții
Un om bătrân m-a învățat ce am de făcut în viață
Mi-a redat încrederea până și în ultima speranță (x2)
 
Am văzut, am trecut în viață, sunt un călător
Și mă simt pustiu fiindcă totul e prea trecător
Fiindcă totul se duce, așa de repede trec anii
Și acel bătrân mi-a spus „Vezi să ai grijă cu banii”
Tre' să fac tot ce-mi doresc fiindcă viața e prea scurtă
Și atunci când ești convins tu nu te lăsa și luptă
Că acel bătrân mi-a spus că nu trebuie să mă las
Tre' s-o iau iar de la capăt, să fac totul pas cu pas
Că fericirea-i scumpă și merge-n pași de vals
Poți să fii oriunde în lume dat totuși nu ești acas'
Poți să ai orice în lume, poți să ai toată averea
Ai pierdut persoana dragă - nu poți alunga durerea
Lasă sticlele de-o parte, poate e ultma zi
Du-te zâmbește cât mai poți că mâine nu știi ce va fi
Tu zâmbește cât mai poți că poate mâine vei muri
Lasă lacrima de-o parte,tu cunoaște sensul vieții
 
Un om bătrân m-a învățat care este sunsul vieții
Și de ce trebuie să aștept să vină pragul bătrâneții
Un om bătrân m-a învățat ce am de făcut în viață
Mi-a redat încrederea până și în ultima speranță (x2)
 
Submitted by Ksevery4.1 on Fri, 06/04/2018 - 08:10
Align paragraphs
English translation

An old man taught me

I sit and ask myself..."What is life's purpose?"
How do you feel when you are at the edge of old age?
An old man tells me one time to take advantage
However long I have left of childhood, and to not lie
I was sitting on a bench, the old man comes to me
And asks "Young one, what's happening with you?"
I want to ask you something "What does happiness mean?
And why do you have to give to receive love?"
And he tells me with a soft voice that happiness is expensive
and love is not given to the one that shuns it
It's better to keep for yourself, to learn to regret
Than to give it to another, to lose it in the mornings
Thank you grandpa, from you I've learned
To try to be better and reserved
Because I'll win from past to the future
Thank you old man, I will not forget you until I die!
 
An old man taught me what's the meaning of life
And why do I have to wait for old age's edge to come
An old man taught me what I have to do in life
He gave me back my trust even in the last hope (x2)
 
I saw, I went through life, I'm a traveler
And I feel deserted because everything is too evanescent
Because everything goes away, the years pass so fast
And that old man told me "Watch, take care with the money"
I have to do everything I want because life is too short
And when you are convinced don't give up and fight
Because that old man told me I must not give up
I have to start it all over again, to do everything step by step
Because happiness is expensive and walks in waltz steps
You can be anywhere in the world but you're still not home
You can have everything in the world, you can have all the wealth
You lost your dearest person - you can't chase away the pain
Leave the bottles aside, maybe it's the last day
Go smile as long as you can because you don't know what tomorrow will be
You smile as long as you can because maybe tomorrow you will die
Leave the tear away, you know the meaning of life
 
An old man taught me what's the meaning of life
And why do I have to wait for old age's edge to come
An old man taught me what I have to do in life
He gave me back my trust even in the last hope (x2)
 
Submitted by Emypony on Fri, 14/09/2018 - 15:49
Added in reply to request by Radu Robert
Author's comments:

I hope I did okay. It's my first time translating on here and I just translated the meaning as best as I could, grammatically correct. I couldn't do it poetically and you might not be able to sing it, but it's understandable if you only need the lyrics.

Please help to translate "Un om bătrân m-a ..."
See also
Comments
Radu Robert    Fri, 14/09/2018 - 16:46

Wow ..impresionanta realizare , Multumesc mult si keep them up !!

Emypony    Fri, 14/09/2018 - 17:18

Multumesc mult!! Iubesc sa traduc si-am zis sa incerc. Sper ca e bine! O sa continui cu siguranta!