Söhne Mannheims - Und wenn ein Lied (Czech translation)

Czech translation

A Pokud skladba

Versions: #1#2
A jestli mé rty zpívat smutnou píseň dnes večer
Je to jen proto, že jste najít světlo
Prostřednictvím tohoto noci, kdy tma zmizí
Už budete vědět nějaké obavy
 
Pocit, že klid všude kolem vás
Podívejte se, jak pouštní život
Slyšet zvuk pod tichu
Z klidné klid, který nakonec přichází
V této neúrodné půdě, betonu a kamene
Přijde mír, který zármutek nemůže popřít
Vzhledem k tomu, hodiny ubíhají
Ty již nebudou budete plakat
Dokonce i vaše bolest se klene na obloze
 
A jestli mé rty zpívat smutnou píseň dnes večer
Je to jen proto, že jste najít světlo
Prostřednictvím tohoto noci, kdy tma zmizí
Už budete vědět nějaké obavy
 
Je to píseň zpívám pro tebe sám Slyšel jsem zpíval jen v případě, že jste se uklidnil
 
Z těchto slov zadusit svůj hlas
Stejně jako v noci zaplaví svět
Brutální, osamělý loučení smutek
Jsem připraven na svou první ránu
Jsem první z vaší milované za sebou zanecháváte /, které jste osvobodil
A jeden z posledních, kdo bude truchlit svůj život
 
V našem přesýpací hodiny padá poslední zrna
S tebou jsem vyhrál, i když jsem to všechno ztratit
A je tu nic, že ​​jsem odešel chybět
Vše máme k dispozici zůstává s námi ve vzpomínkách
Poslední připomínka vás zamrzlé v čase
Jako soumrak odděluje svůj svět z dolu
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Submitted by Achampnator on Wed, 30/11/2016 - 19:31
German

Und wenn ein Lied

Comments