Advertisement

Une saison en enfer - 008 - Mauvais sang 07 (Czech translation)

Advertisement
French

Une saison en enfer - 008 - Mauvais sang 07

. . L’ennui n’est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres, — tout mon fardeau est déposé. Apprécions sans vertige l’étendue de mon innocence.
 
. . Je ne serais plus capable de demander le réconfort d’une bastonnade. Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père.
 
. . Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J’ai dit : Dieu. Je veux la liberté dans le salut : comment la poursuivre ? Les goûts frivoles m’ont quitté. Plus besoin de dévouement ni d’amour divin. Je ne regrette pas le siècle des cœurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et charité : je retiens ma place au sommet de cette angélique échelle de bon sens.
 
. . Quant au bonheur établi, domestique ou non… non, je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le travail, vieille vérité : moi, ma vie n’est pas assez pesante, elle s’envole et flotte loin au-dessus de l’action, ce cher point du monde.
 
. . Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage d’aimer la mort !
 
. . Si Dieu m’accordait le calme céleste, aérien, la prière, — comme les anciens saints. — Les saints ! des forts ! les anachorètes, des artistes comme il n’en faut plus !
 
. . Farce continuelle ! Mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce à mener par tous.
 
Submitted by Guernes on Wed, 01/11/2017 - 15:24
Last edited by Guernes on Thu, 09/11/2017 - 17:21
Align paragraphs
Czech translation

Zlá krev 07

. . Již nejsem zamilován do nudy. Běsnění, prostopášnosti, ztřeštěnost, jejíž rozlety a pohromy dobře znám - celé to mé břemeno je složeno. Oceňme bez závrati rozsah mé nevinnosti.
 
. . Nebyl bych již schopen žádati o útěchu výpraskem. Nemyslí m, že pluji na svatební hostinu s Ježíšem Kristem, kterého mám za tchána.
 
. . Nejsem již v zajetí svého rozumu. Řekl jsem: Bůh. Chci svobodu ve spáse: kterak jí dosáhnouti? Opustily mne frivolní choutky. Nepotřebuji už ani oddanosti, ani božské lásky. Netoužím lítostivě po století citlivých srdcí. Každý má svůj rozum, své pohrdání a milosrdenství: zachovávám si své místo na vrcholu tohoto andělského žebříku zdravého rozumu.
 
. . Co se týče zajištěného, domácího štěstí atd., ne, nemohu. Jsem příliš rozptýlen, příliš sláb. Život vzkvétá prací, stará pravda: ale co se týče mne, můj život není dost těžký, vzlétá a vznáší se vysoko nad činem, který je tak drahocenný světu.
 
. . Co je to ze mne za starou pannu, že nemám odvahy milovati smrt!
 
. . Kdyby mně Bůh popřál nebeského vzdušného klidu a modlitby, -- jak dávným světcům. -- Světci, silní, poustevníci, umělci, jakých už není potřeba.
 
. . Ustavičná fraška? Má nevinnost by mne rozplakala. Život je fraška, v níž hraje kdekdo.
 
Tous droits réservés © Christian Guernes (pour les traductions en français, sauf indication contraire ; lien vers le source, etc.)
Submitted by Guernes on Mon, 06/11/2017 - 17:34
Comments