Unikát (English translation)

Advertisements
Slovak

Unikát

 
Pomaly padá dážď, čas uniká
Snažím sa zachovať svoju tvár
Lebo v sebe mám unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť
Milióny ciest, pointa uniká
Stačí len zachovať svoju tvár
Lebo v sebe máš unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť
 
Máme vášeň čo zrie
Aj tak sa stále snažíme
Otvoriť niekoľko dvier
Nahliadnuť do našich tajných skrytých tém
Aj keď strácame význam dnes
Strácame flow
Je to dôkladny príklad
Prehliadka snov
Túžby sú zrkadlom
Odrazia tón
 
Pomaly padá dážď, čas uniká
Snažím sa zachovať svoju tvár
Lebo v sebe mám unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť
Milióny ciest, pointa uniká
Stačí len zachovať svoju tvár
Lebo v sebe máš unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť
 
Máme vášeň čo zrie
Aj tak sa stále snažíme
Otvoriť niekoľko dvier
Nahliadnuť do našich tajných skrytých tém
Aj keď strácame význam dnes
Strácame flow
Je to dôkladny príklad
Prehliadka snov
Túžby sú zrkadlom
Odrazia tón
 
Pomaly padá dážď, čas uniká
Snažím sa zachovať svoju tvár
Lebo v sebe mám unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť
Milióny ciest, pointa uniká
Stačí len zachovať svoju tvár
Lebo v sebe máš unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť
 
Stále mám to, čo srdce hľadá, úsmev dáva
Nečakám, kým príde niečo náhodne
Lebo v sebe máš túžbu, čo ťa vpred posunie
Každý z nás je unikát
 
Pomaly padá dážď, čas uniká
Snažím sa zachovať svoju tvár
Lebo v sebe mám unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť
Milióny ciest, pointa uniká
Stačí len zachovať svoju tvár
Lebo v sebe máš unikát
Jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť
 
Submitted by vivafadov on Thu, 14/07/2016 - 16:40
Align paragraphs
English translation

Unique

Versions: #1#2
Rain is slowly falling down, time escapes,
I'm trying to keep my face
Because there's a unique in myself
The only thing that cannot be lost.
Millions of ways, the punch line gets lost
It's enough if you keep your face
Because there's a unique in yourself
The only thing that cannot be lost.
 
We've got a passion that ripens
But we still keep trying
To open a few doors
Glance into our secret hidden topics
Even though we lose the meaning today,
We lose the flow
It's a meticulous example
Dream viewing
Desires are the mirror
They reflect the tone
 
Rain is slowly falling down, time escapes,
I'm trying to keep my face
Because there's a unique in myself
The only thing that cannot be lost.
Millions of ways, the punch line gets lost
It's enough if you keep your face
Because there's a unique in yourself
The only thing that cannot be lost.
 
We've got a passion that ripens
But we still keep trying
To open a few doors
Glance into our secret hidden topics
Even though we lose the meaning today,
We lose the flow
It's a meticulous example
Dream viewing
Desires are the mirror
They reflect the tone
 
Rain is slowly falling down, time escapes,
I'm trying to keep my face
Because there's a unique in myself
The only thing that cannot be lost.
Millions of ways, the punch line gets lost
It's enough if you keep your face
Because there's a unique in yourself
The only thing that cannot be lost.
 
I always got the thing that heart seeks, gives smiles
I'm not waiting for something coming accidentally
Because you've got a passion inside, that pushes you forward
Each of us is a unique
 
Rain is slowly falling down, time escapes,
I'm trying to keep my face
Because there's a unique in myself
The only thing that cannot be lost.
Millions of ways, the punch line gets lost
It's enough if you keep your face
Because there's a unique in yourself
The only thing that cannot be replaced.
 
Submitted by Slovakia on Tue, 23/08/2016 - 09:54
Mária Čírová: Top 3
See also
Comments