Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

અલે lyrics

  • Artist: Unknown Artist (Kutchi)
Kutchi
Kutchi
A A

અલે

અલે રે અલે મુંજ માર વાર
અલે રે અલે મુંજ માર વાર
એ મુંજા જોગી અરા
એ મુંજા સંગી અરા
મરોરા મીઠાં મુંજે
મરોરા સહીહરા મુંજે
અલે રે અલે મુંજ માર વાર
એ મુંજા જોગી અરા
એ મુંજા સંગી અરા
મરોરા મીઠાં મુંજે
મરોરા સહીહરા મુંજે
અલે અલે અલે અલે
જોગી એઅ મોનો સોનેટ
સાંમી એ મોનો સોનેટ
જોગી એઅ મોનો સોનેટ
સાંમી એ મોનો સોનેટ
જોગી એઅ મોનો સોનેટ
સાંમી એ મોનો સોનેટ
ઘહાલ દિલ કી ઘેબીએ
અલે રે અલે મુંજ માર વાર
એ મુંજા જોગી અરા
એ મુંજા સંગી અરા
મરોરા મીઠાં મુંજે
મરોરા સહીહરા મુંજે
અલી ઝફર રોકસ્ટાર
મુજ સાથ ઉરોજ રોકસ્ટાર
આબીદ બ્રોહી હાનિ આ હુડ
સિંધ સોહનયા લતીફ સિંધ મેઈન
મુંજા લાલ લતીફ આ સિંધ મૈન
મુંજા સેહવાન શરીફ સિંધ મેઈન
આ અજરક ટોપી શાં ના
સિંધ ડી આ પહેચાન ના
મુંજા મ્યુઝિક હસન બાદશાહ
માટેન યાર બનેયો હસન બાદશાહ
નાચ નાચ દિલદાર
કઠણ ડિસન મહીવાલ
અસે વસે ના તો બાત કેર
મુઝસે ના તો મુલાકત કેર
તું આ ઠાંગા તું આ ઠાંગા
ઠાગા ઠાગા ઠાગા
અડિયો શાહ લાઈફ ચાહે
લાલૂન લાલ લતીફ ચાહે
માઇથનો મેહબૂબ મિલાએ વા
અલે રે અલે મુંજ માર વાર
એ મુંજા જોગી અરા
એ મુંજા સંગી અરા
મરોરા મીઠાં મુંજે
મરોરા સહીહરા મુંજે
મરોરા મીઠાં મુંજે
મરોરા સહીહરા મુંજે
મરોરા સહીહરા મુંજે
 
Thanks!
Submitted by SkribblSkribbl on Fri, 21/01/2022 - 00:20
Submitter's comments:

This song is in Kutchi.

 

Unknown Artist (Kutchi): Top 3
Comments
Read about music throughout history