Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

જીયે જીયે lyrics

  • Artist: Unknown Artist (Kutchi)
Kutchi
Kutchi
A A

જીયે જીયે

ઓ સિંધ જા નઝારા
સિંધ જા નઝારા
હો સિંધ જા નઝારા
સિંધ જા નઝારા
સિંધ વાર જિયાં
સિંધી ટોપી અજરખ વાર જિયાં
સિંધી ટોપી અજરખ વાર જિયાં
ભારે સદા સિંદ્યઉં જી ઝોળી
સિંદૂરી બિમારી મીઠારી બોલી
ગલી ગલી આયેં ઘર ઘર ગૂંજે
સિંધી માંડ જા નારા નારા નારા
સિંધી માલામાલ હુજન
જીથે ભ વાસણ
ખુશ હાલ હુજન
છેડ્યું પાયન આયેં
નાચણ ગાયાં
હી મંદાર ટિકાનાં
વાર વાર વાર
કામ વધે શાળા
વાઘાન્ડી રહે
મેહેર સાઈન જી
પવનદી રહે
પેઢાં લીખં આયેં
સફળ થિયાં
હી બરાડા નંધરા
પ્યારા પ્યારા પ્યારા
પેઢાં લીખં આયેં
સફળ થિયાં
હી બરાડા નંધરા
પ્યાર પ્યાર પ્યાર
જીયે સિંધ જીયે
સિંધ વાર જિયાં
સિંધી ટોપી અજરખ વાર જિયાં
સિંધી ટોપી અજરખ વાર જિયાં
ભારે સદા સિંદ્યઉં જી ઝોળી
સિંદૂરી બિમારી મીઠારી બોલી
સિંદૂરી બિમારી મીઠારી બોલી
ગલી ગલી આયેં ઘર ઘર ગૂંજે
સિંધી માંડ જા નારા નારા નારા
ઓ સિંધ જા નઝારા
સિંધ જા નઝારા
હો સિંધ જા નઝારા
સિંધ જા નઝારા
સિંધ વાર જિયાં
જય જહૂલેળ
 
Thanks!
Submitted by SkribblSkribbl on Fri, 21/01/2022 - 00:30
Submitter's comments:

This song is in Kutchi.

 

Unknown Artist (Kutchi): Top 3
Comments
Read about music throughout history