Unstoppable (Hebrew translation)

Advertisements
Hebrew translation

בלתי ניתנת לעצירה

[בית 1]
רק חיוכים, אני יודעת מה צריך כדי לעבוד על העיר הזאת
אעשה זאת עד שתשקע השמש ולאורך כל הלילה
הו כן, הו כן, אומר לך מה שאתה רוצה לשמוע
אשאיר את משקפי השמש שלי בעוד שאזיל דמעה
זה לעולם לא הזמן המתאים, כן, כן
 
[טרום-פזמון]
אני לובשת את השריון שלי, מראה לך איזו חזקה אני
אני לובשת את השריון שלי, אראה לך שאני באמת
 
[פזמון]
אני בלתי ניתנת לעצירה
אני מכונית פורשה ללא מעצורים
אני בלתי מנוצחת
כן, אני מנצחת בכל משחק ומשחק
אני כה עוצמתית
איני זקוקה לסוללות כדי לשחק
אני כה מלאת ביטחון, כן, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, אני בלתי ניתנת לעצירה היום
 
[בית 2]
מתפרקת, רק כשאני לבד עכשיו אני בוכה
לעולם לא תראה מה מסתתר
מסתתר עמוק בפנים, כן, כן
אני יודעת, שמעתי שלחשוף רגשות
זו הדרך היחידה להעמיק חברויות
אך אני פוחדת מדי עכשיו, כן, כן
 
[טרום-פזמון]
אני לובשת את השריון שלי, מראה לך איזו חזקה אני
אני לובשת את השריון שלי, אראה לך שאני באמת
 
[פזמון]
אני בלתי ניתנת לעצירה
אני מכונית פורשה ללא מעצורים
אני בלתי מנוצחת
כן, אני מנצחת בכל משחק ומשחק
אני כה עוצמתית
איני זקוקה לסוללות כדי לשחק
אני כה מלאת ביטחון, כן, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, אני בלתי ניתנת לעצירה היום
לא ניתן לעצור אותי היום, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, אני בלתי ניתנת לעצירה היום
 
[טרום-פזמון]
אני לובשת את השריון שלי, מראה לך איזו חזקה אני
אני לובשת את השריון שלי, אראה לך שאני באמת
 
[פזמון]
אני בלתי ניתנת לעצירה
אני מכונית פורשה ללא מעצורים
אני בלתי מנוצחת
כן, אני מנצחת בכל משחק ומשחק
אני כה עוצמתית
איני זקוקה לסוללות כדי לשחק
אני כה מלאת ביטחון, כן, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, אני בלתי ניתנת לעצירה היום
לא ניתן לעצור אותי היום, לא ניתן לעצור אותי היום
לא ניתן לעצור אותי היום, אני בלתי ניתנת לעצירה היום
 
Submitted by Thomas222 on Mon, 18/06/2018 - 18:24
English

Unstoppable

Comments