Czesław Miłosz - Upadek (Russian translation)

Polish

Upadek

Śmierć człowieka jest jak upadek państwa potężnego,
Które miało bitne armie, wodzów i proroków,
I porty bogate, i na wszystkich morzach okręty,
A teraz nie przyjdzie nikomu z pomocą, z nikim nie zawrze
przymierzy,
 
Bo miasta jego puste, ludność w rozproszeniu,
Oset porósł jego ziemie kiedyś dającą urodzaj,
Jego powołanie zapomniane, język utracony,
Dialekt wioski gdzieś daleko w niedostępnych górach.
 
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 10:49
Align paragraphs
Russian translation

Упадок

Смерть человека- словно падение сильного царства,
Имевшего армию мощную, вождей и пророков,
Порты богатые, и на всех морях корабли.
А теперь не придёт оно ни к кому с помощью,ни с кем не заключит
перемирия.
Ибо пусты его города, население в рассеянии,
Осотом поросла его земля, когда-то дававшая урожай.
Забыты его повеления, язык его утрачен.
Сельский диалект ещё где-то далеко, в недоступных горах.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 10:50
Czesław Miłosz: Top 3
See also
Comments