Коми ань lyrics

  • Artist: Valentina Eseva (Валентина Есева (Есева Валентина Васильевна))
Komi
Komi
A A

Коми ань

Ичöтик да косіник,
Чукырöсь да дзор,
Шоныдінас, косінас
Уджавлін тэ кор?!
Гöрлін тэ да ытшкылін,
Бертлін сывъя пу.
Тöдлін кочöг бытшкылöм,–
Мудзтö он нин шу!
 
Ок мыйта,
Мыйта сьöкыдсö пыкин да венін!
Но эн измы – век мелі да шань.
Вай жö енлы моз копыртчам тэныд,
Коми ань.
 
Война вылысь верöсыд
Юрсö бöр эз вай.
Сэки, тэрыб вöраса,
Вöчин кыклысь пай.
Пöдтін гусьöн дойястö,
Сьöлöмнад эн усь.
А öд мустöм войясыд –
Быдöн сэтшöм кузь!
 
Ок мыйта,
Мыйта курыдсö пыкин да венін!
Но эн измы – век мелі да шань,
Вай жö енлы моз копыртчам тэныд,
Коми ань.
Колин посни челядьöн,–
Пасьтöд найöс, верд.
Но эн некор элясьлы,
Видлывлін кöть, дерт.
Абу вывсьыд кымынöс
Велöдін тэ со.
Коді лыддяс, кымынöс
Пуктін налы ноп!
 
Ок мыйта,
Мыйта тшыгöмсö пыкин да венін!
Но эн измы – век мелі да шань.
Вай жö енлы моз копыртчам тэныд,
Коми ань.
 
Воясыд оз косавны,
Чукырсьыд он мын.
Ичöтик да косіник,–
Кутшöм тэнад вын!
Миян олöм сулалас
Уна–уна нэм,
Лöза–вежа му вылас
Тэ кодьыс кор эм!
 
Ок мыйта,
Мыйта шогсö тэ пыкин да венін!
Но эн измы – век мелі да шань.
Вай жö енлы моз копыртчам тэныд,
Коми ань.
 
Thanks!
Submitted by SchnurrbratSchnurrbrat on Thu, 21/10/2021 - 04:33

 

Collections with "Коми ань"
Comments
Read about music throughout history