Advertisements

Варшавянка (Varshavianka) (Polish translation)

Варшавянка

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
 
Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!
 
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ! (X2)
 
Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
 
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей.
 
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ! (X2)
 
Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.
 
Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-
Плутократам,
Близок победы торжественный час!
 
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ! (X2)
 
Submitted by SaintMarkSaintMark on Sun, 10/04/2016 - 20:26
Last edited by sandringsandring on Fri, 08/01/2021 - 15:00
Polish translationPolish
Align paragraphs

Warszawianka

Wrogie wichry wieją nad nami
Ciemne siły gniewnie nas gnębią.
Wstąpiliśmy w śmiertelną walkę z wrogami,
czeka nas jeszcze nieznany los
 
My uniesiemy dumnie i odważnie
Sztandar walki za robotniczą sprawę,
Sztandar wielkiej walki wszystkich narodów,
Za lepszy świat, za świętą wolność!
 
Do boju krwawego,
Świętego i prawego
Marsz, marsz na przód
Ludu roboczy! (X2)
 
W dzisiejszych czasach robotnik umiera z głodu.
Czy będziemy dłużej milczeć, bracia?
Czy młode oczy naszych towarzyszy
widok szafotu jest w stanie przestraszyć?
 
W wielkiej bitwie nie zginą bezcelowo
Padną z honorem w imię idei,
Ich imiona z naszą pieśnią zwycięską
staną się święte dla milionów ludzi.
 
Do boju krwawego,
Świętego i prawego
Marsz, marsz na przód
Ludu roboczy! (X2)
 
Dla nas znienawidzone są tyranów korony,
łańcuchy zniewolonych narodów my czcimy,
Trony przesiąknięte krwią ludu,
krwią naszych wrogów splamimy.
 
Zemsta bezlitosna wszystkim przeciwnikom,
Wszystkim pasożytom mas pracujących,
Zemsta i śmierć wszystkim królom,
Plutokratom,
Nadchodzi chwalebnego zwycięstwa czas!
 
Do boju krwawego,
Świętego i prawego
Marsz, marsz na przód
Ludu roboczy! (X2)
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by zdravkocolzdravkocol on Sat, 05/12/2020 - 12:11
Added in reply to request by Ivan LudenIvan Luden
Last edited by zdravkocolzdravkocol on Sun, 17/01/2021 - 04:13
Advertisements
Comments
Read about music throughout history