Advertisements

Về (English translation)

Vietnamese
A A

Về

Em thấy không ai bên cạnh
Những vết thương sâu không lành
Trông ngóng nhưng không hy vọng
Giả dối đến nỗi đau lòng
Anh biết em thương ai nhiều
Kê thuốc nỗi đau trăm liều
Em uống sao đau không lành
Em muốn anh ngay bên cạnh
Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi
Người mà em thương trước kia đâu rồi
Bỏ mặt em đứng khóc than giữa trời
Cần bình yên thôi, nỗi đau không mời
Về đi…
 
Anh sẽ về, anh sẽ về
Nhưng không phải hôm nay
Anh sẽ về, anh sẽ về
Hôm nay uống hơi say
Anh sẽ về, anh sẽ về
Em ơi em đừng khóc
Anh sẽ về, anh sẽ về
Sao lòng anh đầy lốc
Rất nhiều lời trong lòng khắc khoải
Mà chưa từng muốn nghe
Đôi chân anh nặng trĩu
Bước từng bước, trên từng chuyến xe
Anh tự đi, anh tự đi
Là do anh tự đi
Không đủ sức, không đủ sức
Vì do anh tự ti
Vì nếu ở lại
Mà em vẫn mắt lệ nhòa như mưa
Điện thoại em hư lần đó
Em có tìm người thay chưa?
Nhiều lần cố gọi hỏi thăm
Nhưng chắc là em đổi số
Vẫn tiếng thuê bao quý khách vừa gọi
Nhưng sao mà anh vẫn cố
Trong cơn mưa phải khóc, phải khóc to lên
Cố gắng lắm mà sao buồn vẫn kêu tên
Anh đang đâu về đi, lạc nhau nữa rồi
Sau ban mai là mưa, là giông khắp trời
Em không cho một ai được phép yêu em
Bao kí ức ngày ấy liệu có nên xem
Anh đang đâu về đi, buồn ngang mắt sầu
Nghe cô đơn quẩn quanh quẩn quanh nỗi đau
 
Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi
Người mà em thương trước kia đâu rồi
Bỏ mặt em đứng khóc than giữa trời
Cần bình yên thôi, nỗi đau không mời
Về đi…
 
Anh sẽ về, anh sẽ về
Nhưng không phải hôm nay
Anh sẽ về, anh sẽ về
Hôm nay uống hơi say
Anh sẽ về, anh sẽ về
Em ơi em đừng khóc
Anh sẽ về, anh sẽ về
Sao lòng anh đầy lốc
Có hai con đường
Mà anh phải chọn là đi và ở
Anh nhớ cô gái hay cười đằng sau chiếc xe
Mà anh vẫn hay thường chở
Anh chọn như thế biết em sẽ khóc
Nhưng về sau em sẽ cười
Anh trốn như vậy
Để em khỏi kiếm như thể trò chơi năm mười
Sẽ không bao giờ quyết định lựa chọn thứ hai
Anh chọn cho em sung sướng
Đừng nên yêu kẻ trắng tay
Anh chọn cho anh đau khổ
Ra đi mà không một lời
Lạy chúa trên cao
Mong sao cô ấy có được tương lai rạng ngời
Trong cơn mưa phải khóc, phải khóc to lên
Cố gắng lắm mà sao buồn vẫn kêu tên
Anh đang đâu về đi, lạc nhau nữa rồi
Sau ban mai là mưa, là giông khắp trời
Em không cho một ai được phép yêu em
Bao kí ức ngày ấy liệu có nên xem
Anh đang đâu về đi, buồn ngang mắt sầu
Nghe cô đơn quẩn quanh
Quẩn quanh nỗi đau
 
Thật nhiều cơn đau đến bên
Thật nhiều cơn đau đến bên
Thật nhiều cơn đau đến bên
Thật nhiều cơn đau đến bên.
 
Submitted by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Sun, 17/01/2021 - 06:55
English translationEnglish
Align paragraphs

Go back

I see no one by my side
Deep wounds don't heal
Looking forward but not hoping
From lie to pain
You know who I love so much
Prescription pain medicine hundred doses
I drink why the pain doesn't heal
I want you right next to me
A lot of pain comes to my side to sit
Where was the person I loved before
Leave me crying in the middle of the sky
Need peace, uninvited pain
Go back…
 
I'll be back, I'll be back
But not today
I'll be back, I'll be back
Today I drink little drunk
I'll be back, I'll be back
Honey, don't cry
I'll be back, I'll be back
Why is my heart full of whirlwind
Many words in an agitated heart
Never wanted to hear
My legs are heavy
Step by step, on each bus
I go myself, I go myself
It's because I go yourself
Not enough strength, not enough strength
Because I'm inferiority complex
Because if you stay
But you still have tears in your eyes like rain
Your phone broke that time
Have you found a replacement yet?
Many times tried to call inquire
But you probably changed the number
Still the subscriber tone you just called
But why do I still try
In the rain to cry, to cry loudly
Try hard but still sad to call out the name
Where am I going, lost each other again
After morning it is raining, thunderstorm all over the sky
I don't allow anyone to love me
How many memories of that day should see
Where are you going, sad eyes sad
Loneliness surrounds the pain
 
A lot of pain comes to my side to sit
Where was the person I loved before
Leave me crying in the middle of the sky
Need peace, uninvited pain
Go back…
 
I'll be back, I'll be back
But not today
I'll be back, I'll be back
Today I drink little drunk
I'll be back, I'll be back
Honey, don't cry
I'll be back, I'll be back
Why is my heart full of whirlwind
There are two paths
that I have to choose: go and stay
I remember the girl who laughs behind the motorbike
I usually drive
I choose like that to know you will cry
But later on you will laugh
I hide like that
To keep you from looking for me like a game of hide and seek
Will never decide on the second option
I choose for you to be happy
Don't love the empty-handed person
I choose for me to suffer
Leaving without a word
god on high
I hope she has a bright future
In the rain to cry, to cry loudly
Try hard but still sad to call out the name
Where am I going, lost each other again
After morning it is raining, thunderstorm all over the sky
I don't allow anyone to love me
How many memories of that day should see
Where are you going, sad eyes sad
Loneliness surrounds the pain
surrounds the pain
 
A lot of pain to the side
A lot of pain to the side
A lot of pain to the side
A lot of pain to the side
 
Thanks!
Submitted by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Sun, 17/01/2021 - 07:13
Comments
Read about music throughout history