Shaka Loveless - Velkommen hjem (English translation)

Danish

Velkommen hjem

 
[Omkvæd: Shaka Loveless]
Tiden går i ring
Vi ser de samme ting
Vi holder fast
Og ta'r hinandens plads
 
[Vers 1: Orig-E]
Jeg har set for mange mennesker bli' til askebægre
Slået sig selv ihjel og kørt den hasarderet
Krakkeleret, på kort tid, livet ramponeret
Massekreret på den forkerte side af geværet
Parterede lemmer, mens de trækker vejret
Folk kommer hjem fra krig med halve dele amputeret
Alting arkiveret, alle de ting du aldrig ser
Posttraumatiseret, indebrændt, isolerede
I smerte, som når en mor mister sin søn
Græder resten af livet af et billede i en bøn
Med hænderne til hovedet og river hår ud ved roden
I desperation for han var i hendes blod
Det' som om regn bli'r til is
Hver gang vores drenge kommer hjem i kister
De søger hjælp i eksiler
Men hvem vil hjælp', for vi har travlt med at tænk' på biler
Hus, skilsmissepapirer, svendegilder
Friværdier og mangel på respekt, mens vi bli'r endnu rigere
Det koster dyrt at gå i krig
Men det dyreste er det liv du aldrig mer' vil få at se
 
[Omkvæd: Shaka Loveless]
Tiden går i ring
Vi ser de samme ting
Vi holder fast
Og ta'r hinandens plads
Vi løber efter ingenting
Fanget af vores sind
Tiden forgår
Men læger ingen sår
 
[Vers 2: Bai-D]
Holder kortene tæt ind til kroppen
Jeg børster tænder på pubben
Mellem mennesker der elsker og hader og griner og smadrer
Sig selv nede på pubben
Det' småting
For i krogene kravler kavaleriet
Redningsvesten, ingen påhæng
Ingen stramme masker bag det forhæng
Men det' småting
Fuld klip, fuld på, alting, fuck det
For vi svømmer gennem hele svineriet
Forsømt som en tabt pose, ingen kærlighed
Ingen stress, ingen kant, ingen følelser på spil
Ingen tøser der smadrer det spil
For vi smadrer det spil
Forlader det aldrig, jeg ta'r dig dertil
Populær på en måde, der normalt er reserveret
For de mennesker, der døde
Det koster dyrt at gå i krig
Men det dyreste er det liv du ikk' vil få at se
 
[Omkvæd: Shaka Loveless]
Tiden går i ring
Vi ser de samme ting
Vi holder fast
Og ta'r hinandens plads
Vi løber efter ingenting
Fanget af vores sind
Tiden forgår
Men læger ingen sår
 
[Kontraststykke: Shaka Loveless & Bai-D]
Og det gør ingenting lettere
At de si'r det' slut, når man kommer hjem
Det' når tankerne stikker af
Man sidder fast i den væreste dag
Med kun en brugt sjæl tilbage
Og det gør ingenting lettere
 
[Omkvæd: Shaka Loveless]
Vi ser de samme ting
Vi holder fast
Og ta'r hinandens plads
Vi løber efter ingenting
Fanget af vores sind
Tiden forgår
Men læger ingen sår
 
Submitted by ditteoline on Sun, 10/09/2017 - 10:51
Align paragraphs
English translation

Welcome Home

Versions: #1#2
[Chorus: Shaka Loveless]
Time moves in circles
We see the same things
We hold on tight
And replace each other
 
[Verse 1: Orgi-E]
I've seen too many people become ash trays
Killed themselves, running it riskily
Cracked in a short time, life has collided
Massacred at the wrong side of the gun
Dismembered body parts as they breathe
People return home from war with half body parts amputated
Everything has been archived, all the things you never see
Post-traumatized, suppressed aggressions, isolated
In pain as when a mother loses a son
Crying for the rest of her life at a picture in a prayer
With her hands at her head, pulling our her hair by the follicles
In desperation, 'cause he's in her blood
It's as if rain becomes ice
Whenever our boys return home in coffins
They seek help in exiles
But who is going to help? 'Cause we're busy thinking about cars
Houses, divorce papers, graduation feasts
Equities, and the lack of respect as we're getting even richer
Going to war is costly
But the biggest cost is the life you'll never see again
 
[Chorus: Shaka Loveless]
Time moves in circles
We see the same things
We hold on tight
And replace each other
We chase nothing
Caught in our minds
Time perishes
But it heals no wounds
 
[Verse 2: Bai-D]
I keep my cards close to my chest
I brush my teeth at the pub
Among people who love and hate and love and wreck
Themselves down at the pub
It's trifles
'Cause the cavalry is crawling in the corners
The life jacket, no trailer
No tight masks behind that curtain
But it's trifles
Full cut, drunk on everything, fuck it
'Cause we're swimming through all this shit
Neglected like a lost bag, no love
No stress, no edge, no feelings on the line
No lasses wrecking that game
'Cause we wrack that game
Will never leave it behind, I'll take you there
Popular in a way ordinarily reserved
For the people who died
Going to war is costly
But the biggest cost is the life you'll never see again
 
[Chorus: Shaka Loveless]
Time moves in circles
We see the same things
We hold on tight
And replace each other
We chase nothing
Caught in our minds
Time perishes
But it heals no wounds
 
[Bridge: Shaka Loveless & Bai-D]
And it makes nothing easier
That they say it's over when you go home
It's when your thoughts run away
That you're stuck on your worst day
With nothing but a worn soul left
And it makes nothing easier
 
[Chorus: Shaka Loveless]
We see the same things
We hold on tight
And replace each other
We chase nothing
Caught in our minds
Time perishes
But it heals no wounds
 
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Submitted by HinKyto on Wed, 13/09/2017 - 14:37
More translations of "Velkommen hjem"
EnglishHinKyto
Please help to translate "Velkommen hjem"
Shaka Loveless: Top 3
Idioms from "Velkommen hjem"
See also
Comments