Quang Linh - Việt Nam gấm hoa (English translation)

Vietnamese

Việt Nam gấm hoa

Ta hát trên đất mẹ
Hùng thiêng sông núi dạt dào
Đây nòi giống tiên long giống lạc hồng.
Đây non nước uốn thân rồng
 
Ta hát trên đất mẹ
Việt Nam hai tiếng tự hào
Đây nòi giống tiên long giống lạc hồng
Đây khí phách trong tim hồng .
 
Non nước Việt Nam qua rồi ngàn cơn chiến chinh,
Giờ đây sóng reo vui bờ thái bình
Người Việt yêu nghĩa nhân, nuôi hòa bình nuôi sức dân
Lướt qua tháng năm đau thương phù vân.
 
Thương chiếc áo dài xinh ôm hồn của em khiết tinh
Đẹp như dáng quê hương ngày thanh bình,
 
Tình quê hương thiết tha sơn hà dệt nên gấm hoa
Ánh dương thắm tương lai đang chờ ta.
 
Yêu thương đón đàn con miền xa ngóng trong hoài hương
Mẹ giang cánh tay ân tình mong người về đây chung mái gia đình
Bao dung mẹ Việt Nam ngàn năm dưỡng nuôi đàn con
Dù cho nắng mưa mỏi mòn nhưng lòng mẹ như trời cao mãi còn.
 
Việt Nam mến yêu, Việt Nam mỹ miều
Tình yêu chảy trong máu tim ta.
Việt Nam gấm hoa, Việt Nam thiết tha
Triệu muôn trái tim cùng hát vang bài tình ca.
 
Non nước Việt Nam qua rồi ngàn cơn chiến chinh,
Giờ đây sóng reo vui bờ thái bình
Người Việt yêu nghĩa nhân, nuôi hòa bình nuôi sức dân
Lướt qua tháng năm đau thương phù vân.
 
Thương chiếc áo dài xinh ôm hồn của em khiết tinh
Đẹp như dáng quê hương ngày thanh bình,
Tình quê hương thiết tha sơn hà dệt nên gấm hoa
Ánh dương thắm tương lai đang chờ ta.
 
Yêu thương đón đàn con miền xa ngóng trong hoài hương
Mẹ giang cánh tay ân tình mong người về đây chung mái gia đình
Bao dung mẹ Việt Nam ngàn năm dưỡng nuôi đàn con
Dù cho nắng mưa mỏi mòn nhưng lòng mẹ như trời cao mãi còn.
 
Việt Nam mến yêu, Việt Nam mỹ miều
Tình yêu chảy trong máu tim ta.
Việt Nam gấm hoa, Việt Nam thiết tha
Triệu muôn trái tim cùng hát vang bài tình ca (2x)
 
Submitted by Zarina01 on Wed, 10/08/2016 - 05:35
Last edited by Zarina01 on Sun, 25/03/2018 - 03:10
Align paragraphs
English translation

Gorgeous Vietnam

We sing for our motherland
Which is blessed with prosperity
Here, we are the descendants of the gods
Here is our dragon-shaped country
 
We sing for our motherland
"Vietnam" the prideful words
Here, we are the descendants of the gods
Here, we have bravery in our hearts
 
Our country has long left the wartime behind
Now, the waves slap peacefully on the pacific shore
We vietnamese love rightousness, we cherish peace and cherish the people
To go through the hard and painful times
 
We love the pure áo dài1that bears our souls
Grand like our country in peace time
 
With the patriotic heart, the country weaves into silk and blossoms
The gorgeous dawn is waiting for us all
 
Lovingly greet the homesick children heading home from faraway
Kind mother with her arms widely open, waiting for the reunion of the family
Generous mother Vietnam, thousands of years of rearing her children
Through all the bad times, her heart is still like the endless everlasting sky.
 
Dear Vietnam, Beautiful Vietnam
Our love lies deep in our heart and our blood
Gorgeous Vietnam, Longing Vietnam
Our millions of hearts unite in the same harmony
 
Our country has long left the wartime behind
Now, the waves slap peacefully on the pacific shore
We vietnamese love rightousness, we cherish peace and cherish the people
To go through the hard and painful times
 
We love the pure áo dài that bears our souls
Grand like our country in peace time
 
With the patriotic heart, the country weaves into silk and blossoms
The gorgeous dawn is waiting for us all
 
Lovingly greet the homesick children heading home from faraway
Kind mother with her arms widely open, waiting for the reunion of the family
Generous mother Vietnam, thousands of years of rearing her children
Through all the bad times, her heart is still like the endless everlasting sky.
 
Dear Vietnam, Beautiful Vietnam
Our trust lies in this vast world
Gorgeous Vietnam, Longing Vietnam
Our millions of hearts unite in the same harmony (2x)
 
  • 1. the traditional clothing of vietnam
Submitted by Zarina01 on Wed, 14/03/2018 - 03:05
Translation source:
Collections with "Việt Nam gấm hoa"
See also
Comments