Vind i mitt hår [Wind in My Hair (Film Version)] (English translation)

Swedish
A A

Vind i mitt hår [Wind in My Hair (Film Version)]

Det känns som jag väntat hela livet, på drömmar som levt sitt eget liv
Trasslat med knutar tills det blivit dags att fly
Tänk om jag nu har hittat driver? Tänk om jag fått en helt ny giv?
Tänk om en dag jag kan fly från mitt "ja", mot en öppen vy
Mot en värld så ny?
 
För vinden har jag i mitt hår och min blick den har lyfts
Mot oändliga stajärnor
Leendet sprider sig brett och jag trippar på tår
Det kommer att hända något stort det kommer att hända så fort jag går
Ut så långt som jag når och med vind i mitt hår
 
Så många törstar jag vilk släcka, så många vänner att stöta på
Så många äventyr, jag undrar vad de är
Massa mysterier väntar på mig, misstag som måste prövas på
Massa att se, som jag knappt hinner med och det börjar här
Utan slut, jag svär
 
För vinden har jag i mitt hår och mitt hjärta
Det sjunger om sånger som glöder
Hakan den lyfter jag högt och med stolthet jag står
Det kommer att hända något stort, det kommer att hända så fort jag går
Ut så långt som jag når och med vind i mitt hår
 
Submitted by RujixRujix on Sun, 22/11/2020 - 21:05
Last edited by IceyIcey on Sun, 22/11/2020 - 21:13
English translationEnglish
Align paragraphs

Wind in My Hair

It feels like I have waited my entire life, for dreams that've lived their own lives
Struggled with knots until it's become time to run
What if I've now found drifts? What if I've gotten a completely new deal?
What if one day I can fly toward my "yes", toward an open sky
Toward a world so new?
 
For the wind I have in my hair ,and my gaze has lifted
Toward countless stars
The smile spreads wide and I tiptoe around
Something big will happen, it will happen as soon as I go
Out as far as I reach and with wind in my hair
 
So many thirsts that I want to quench, so many friends to encounter
So many adventures, I wonder what they are
Many mysteries await me, mistakes that need to be tried
Lots to see, that I barely keep up with, and it starts here
Without end, I swear
 
For the wind I have in my hair, and my heart
It sings about songs that glow
My chin I raise high and with pride I stand
Something big will happen, it will happen as soon as I go
Out as far as I reach and with wind in my hair
 
Thanks!
Submitted by cinaedncinaedn on Fri, 27/11/2020 - 09:57
Added in reply to request by RujixRujix
Advertisements
Tangled: The Series (OST): Top 3
Comments
Read about music throughout history