Vlatko Stefanovski - Gipsy song (Џипси сонг)

Macedonian/Romanization/Transliteration
A A

Gipsy song (Џипси сонг)

Шутка и Топаана имаат една маана
Што не се во Индиjа
За да види Кришна што е тоа живот
На весела долина
 
Jас сум шетал, jас сум бил на запад
Дури до Германиjа
За да наjдам парче леб за мене и за
Моjата фамилиjа
 
Еj, да имам, ко што немам
Па да купам бел коњ
и да jавам, дење ноќе
И на jаве, и на jаве и на сон
 
Секоj од нас има своjа ѕвезда
Што го прати дур е жив
Кога свети jако, човек има среќа
Кога гасне судбина
 
Еj, да имам, ко што немам
Па да купам бел коњ
и да jавам, дење ноќе
И на jаве, и на jаве и на сон
 
Еj, да имам, ко што немам
Ќе ти купам кревет,
За да спиеш ти со мене
Илјада и, илјада и една ноќ...
 
Submitted by stefansih1stefansih1 on Mon, 10/09/2012 - 18:28
Thanks!thanked 3 times

 

Advertisements
Video
Comments
ivank23ivank23    Thu, 13/09/2012 - 19:04

The song's title is in English. The Macedonian translation is „Циганска песна“.