Voor Ons (English translation)

Advertisements
Dutch

Voor Ons

Dacht je dat mijn zinnenstroom niet even onderbroken werd
toen ik je zag
Twijfel jij aan mijn besef dat jij gekoesterd moet worden
omdat je anders bent
Ben je bang dat ik door al mijn rondgesleep niet meer weet
wat mijn hart verlangt
Ik zie in jou zo veel meer dan knuffelen en wilde seks op dvd-avonden
Zo veel meer
 
Want ik zie in jou meer dan jij durft te hopen
Wat ik wens voor ons is om steeds te groeien
 
Steeds wanneer ik in bitch mode ben
weet dan dat ik echt mijn best doe om present te zijn
Ik wil voor jou zijn wie ik echt ben
zonder weer een rol te moeten spelen
Zoals ik dat vroeger deed
Zoals ik dat bij anderen deed
Zoals mijn ego dat altijd deed
Voel je mij baby
 
Want ik zie in jou meer dan jij durft te hopen
Wat ik wens voor ons is om steeds te groeien
Groeien groeien
 
Schop mij als ik op de grond lig zo breekbaar
Ik zal niet reactief zijn of geconditioneerd
Maar als je toch besluit om mij te leren kennen
Weet dan dat ik moedig zal zijn
Ik zal mezelf aan je tonen
 
Want ik zie in jou meer dan jij durft te hopen
Wat ik wens voor ons is om steeds te groeien
Want ik zie in jou meer dan jij durft te hopen
Wat ik wens voor ons is om steeds te groeien
Groeien groeien
 
Ooh
We groeien
 
Submitted by joolee on Sat, 15/12/2018 - 20:28
Align paragraphs
English translation

For us

Did you think my stream of sentences wasn't shortly interrupted
when I saw you
Do you doubt my awareness that you should be cherished
because you are different
Are you afraid that by my dragging around I don't know anymore
what my heart desires
I see in you so much more than cuddling and wild sex on DVD-nights
so much more
 
Because I see in you more than you dare to hope for
What I wish for us is to grow always
 
Every time when I am in bitch mode
Know that I really am trying to be present
I want to be for you who I really am
Without having to play a part
Like I did so before
Like I did so with others
Like my ego did so all the time
Do you feel me baby
 
Because I see in you more than you dare to hope for
What I wish for us is to grow always
Grow grow
 
Kick me when I'm lying on the ground so fragile
I won't be responsive or conditioned
But when you do decide to get to know me
Know that I will be brave
I will show myself to you
 
Because I see in you more than you dare to hope for
What I wish for us is to grow always
Because I see in you more than you dare to hope for
What I wish for us is to grow always
Grow grow
 
Oh
We grow
 
Submitted by joolee on Sat, 15/12/2018 - 20:35
See also
Comments