Anna German - Vozvraschenie romansa (Возвращение романса) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Vozvraschenie romansa (Возвращение романса)

Сегодня я нисколько не боюсь 
С двадцатым веком временно расстаться 
Позвольте, я в любви Вам объяснюсь 
Высоким слогом русского романса. 
 
Я Вас люблю, я думаю о Вас, 
Вы для меня- смятение отныне. 
Покорно жду ответа ваших глаз, 
И повторяю в мыслях Ваше имя. 
Я Вас люблю, я думаю о Вас, 
И повторяю в мыслях ваше имя 
 
Одни меня, наверное, не поймут, 
Другим улыбку спрятать не удастся 
И все же я на несколько минут 
Вернусь опять к старинному романсу. 
 
Увидев вас всего лишь только раз, 
Во мне открылся мир неповторимый. 
Я вас люблю, я думаю о вас, 
И повторяю в мыслях ваше имя. 
 
Грустит романс тревожно и светло, 
И к вам непостижимо в слове каждом 
Приходит откровение само, 
Как вы в мою судьбу вошли однажды. 
 
Уйдете вы, скажу Вам: "В добрый час" 
Но мир без Вас мне явится пустыней, 
Я Вас люблю, я думаю о вас, 
И повторяю в мыслях ваше имя. 
Я вас люблю, я думаю о вас 
И сохраню навеки ваше имя
 
Submitted by algebra on Tue, 22/04/2014 - 23:03
Align paragraphs
Polish translation

Powrót romansu

Versions: #1#2
Dzisiaj ja wcale się nie boję
Z dwudziestym wiekiem chwilowo rozstać
Pozwól, że w miłości Ci objaśnię się
Wysokiej sylabą rosyjskiego romansu.
 
Ja Cię kocham, myślę o Tobie,
Dla mnie - zamieszanie teraz.
Pokornie czekam na odpowiedź twoich oczu,
I powtarzam w myślach Twoje imię.
Ja Cię kocham, myślę o Tobie,
I powtarzam w myślach twoje imię
 
Niektórzy mnie pewnie nie zrozumieją,
Innym uśmiech ukryć się nie uda
I jeszcze na kilka minut
Wracam znowu do starej romansu.
 
Widząc ciebie tylko tylko raz,
We mnie otwarty świat niepowtarzalny.
Ja cię kocham, myślę o tobie,
I powtarzam w myślach twoje imię.
 
Smutny romans niespokojny i jasno,
I do ciebie niezrozumiałe w każdym słowie
Przychodzi objawienie samo,
Jak wy na mój los weszli kiedyś.
 
Proponuję, powiem Ci: "W dobry czas"
Ale świat bez Ciebie mi przyjdzie pustynią,
Ja Cię kocham, myślę o tobie,
I powtarzam w myślach twoje imię.
Ja cię kocham, myślę o tobie
I zachowam na wieki twoje imię
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 01/10/2017 - 16:35
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments