Advertisements

Vulcano (Other translation)

  • Artist: Francesca Michielin
  • Song: Vulcano 21 translations
  • Translations: Croatian, English #1, #2, #3, Finnish, French #1, #2, #3, German 12 more
  • Requests: Slovenian
Other translationOther
A A

hefasta

v
v
v şal hefasta
ox tile ëtra dıpse
şal yıjavan nıpöc porl ro yıqostos
ox nımec le is qseh dıösyumbar’q vrajj
le vö vrajj vëxnı yoh is’q yöst mandar
 
v şal hefasta
ox tile ëtra dıpse
şal yıalsa nıoijo ox mbanı hiec jjëlë
ox nımec le ix aq mörl nıfuä vö
yoh në vrajj sa ia
yoh vrajj sa ia
 
a cörnı roi yıbantis
yılandah, yıastro
är’q vendoh dıhindisqë
yıproföma sul vö
a loinı lexäı
aı şëqnıbar dam javtahjj
vö’q dam qsëtra
ox dam qsëtra
mäxplonı
yıvehqs a tsör lof vö
yıvehqs a tsör lof vö
 
v şal hefasta
ox tile ëtra dıpse
yıpe sul
nıpöc şaveq pröca lof cem vëca
ox nımec le is qseh dıvibnıbar’q alq
vö vrajj sönı nıvoy
vrajj nıvoy
 
a cörnı roi yıbantis
yılandah, yıastro
är’q vendoh dıhindisqë
yıproföma sul vö
a loinı lexäı
aı şëqnıbar dam javtahjj
vö’q dam qsëtra
ox dam qsëtra
mäxplonı
yıvehqs a tsör lof vö
yıvehqs a tsör lof vö
 
a jo
a halnı
yışesa dam moblian
ïqlahş vaj prë lof als
vö jaqsı dëşnıbar
rö ix’s mëra nıvëx ia äre
yıvehqs a tsör lof vö
 
a cörnı roi yıbantis
yılandah, yıastro
är’q vendoh dıhindisqë
yıproföma sul vö
a loinı lexäı
aı şëqnıbar dam javtahjj
vö’q dam qsëtra
ox dam qsëtra
mäxplonı
yıvehqs a tsör lof vö
yıvehqs a tsör lof vö
yıvehqs a tsör lof vö
 
Thanks!
Submitted by masa8910masa8910 on Sat, 04/07/2020 - 13:20
ItalianItalian

Vulcano

Comments
Read about music throughout history