Krama - Vyšej za dachi (Вышэй за дахі) (Transliteration)

Belarusian

Vyšej za dachi (Вышэй за дахі)

Вышэй за дахі, горы і аблокі
Дзе халодных зор агні
Глыбей за мора рэкі ды азёры
Дзе імклівы бег вады
 
Хутчэй за мары вецер і маланкі
Не стрымаць сваёй хады
Нібы са мной але вышэй і далей
Недалёка да бяды
 
Ты блукала каля зоркі
Ты была на глыбіні
А мне застаецца толькі
Толькі ў неба камяні кідаць
А потым збіраць
 
Я так хачу таксама скочыць у неба
Крылы на дваіх адны
Я так хачу паплыць нібыта рыба
Ды трымаюць берагі
 
Ты блукала каля зоркі
Ты была на глыбіні
А мне застаецца толькі
Толькі ў неба камяні кідаць
А потым збіраць
 
Submitted by crimson_antics on Thu, 10/08/2017 - 06:56
Last edited by crimson_antics on Mon, 06/11/2017 - 16:22
Submitter's comments:

Own transcription, please notify me if you spot any mistake.

Align paragraphs
Transliteration

Vyšej za dachi

Vyšej za dachi, gory i abloki
Dzie chalodnych zor agni
Hlybiej za mora reki dy aziory
Dzie imklivy bieh vady
 
Chutčej za mary viecier i malanki
Nie strymac' svaioj chady
Niby sa mnoj alie vyšej i daliej
Niedalioka da biady
 
Ty blukala kalia zorki
Ty byla na hlybini
A mnie zastaiecca tol'ki
Tol'ki ǔ nieba kamiani kidac'
A potym zbirac'
 
Ia tak chaču taksama ckočyc' u nieba
Kryly na dvaich adny
Ia tak chaču paplyc' nibyta ryba
Dy trymaiuc' bierahi
 
Ty blukala kalia zorki
Ty byla na hlybini
A mnie zastaiecca tol'ki
Tol'ki ǔ nieba kamiani kidac'
A potym zbirac'
 
Submitted by crimson_antics on Thu, 10/08/2017 - 08:00
Comments