Krisia Todorova - Vyarvam v chudesa (Вярвам в чудеса) (English translation)

Proofreading requested
Bulgarian

Vyarvam v chudesa (Вярвам в чудеса)

[Крисия:]
Не се разказват приказки наопаки,
ламята никога не връща златни ябълки. (1)
Животът е това, което е –
защо да си задаваме въпроси?
 
[Слави:]
Повече черен отколкото бял,
по-уморен, но не по-помъдрял,
по-любопитен от всякога,
питам враг ли ни е времето?
 
[Крисия:]
Всяка секунда в живота е дар.
Не с(ъс) часовник и не с календар –
той се измерва с минутите,
споделени с друг,
жив си ти само в минутите,
споделени с друг.
 
[Заедно:]
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който има свое място там.
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Вярвам в чудеса!
 
[Слави:]
Много видял, ала малко разбрал,
много препъван, но никога спрял,
и, слава Богу, все същият –
сигурно в това е смисълът?
 
[Крисия:]
Хората имате странни игри:
ангели – демони, лоши – добри,
и все забравяте важното –
да не сте сами.
 
[Заедно:]
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който има свое място там.
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Вярвам в чудеса!
 
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който има свое място там.
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Вярвам в чудеса!
 
Submitted by Ivan U7n on Sun, 01/01/2017 - 12:03
Last edited by Ivan U7n on Fri, 06/01/2017 - 14:00
Submitter's comments:

(1) Това е споменаване за тази приказка.
(2) Тук може би и „който го обича“, но вариантът в текста е по-логичен.
 
Благодаря Глория за преглед и корекциите на този текст.

Align paragraphs
English translation

I Believe in Miracles

[Krisia:]
Fairy-tales aren’t told from the end,
The dragon never returns golden apples.
The life is what it is –
Whatever to ask questions for?
 
[Slavi:]
Rather black than white, (1)
More tired but not much the wiser,
Thus more curious than ever,
I inquire if our enemy is the time?
 
[Krisia:]
Every second of life is a gift.
Not with a clock or calendar –
It is measured in the minutes
Shared with somebody,
You’re alive only in the minutes
Shared with somebody.
 
[Together:]
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone who owns place in it.
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone whom it loves.
I believe in miracles!
 
[Slavi:]
I’ve seen much though understood a little,
I’ve stumbled much but never given up,
And thank God I’m still the same –
Probably this is the point of it all?
 
[Krisia:]
You, the people, have strange games:
Angels – demons, bad – good,
And yet you forget the important –
Not to be alone.
 
[Together:]
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone who owns place in it.
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone whom it loves.
I believe in miracles!
 
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone who owns place in it.
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone whom it loves.
I don’t believe in miracles
But I trust my own heart
And anyone whom it loves.
I believe in miracles!
 
This work (if otherwise isn’t stated below) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Don’t forget to press the green "Thanks!" button if my translation was helpful (no registration’s required).
Submitted by Ivan U7n on Sun, 01/01/2017 - 12:08
Last edited by Ivan U7n on Sat, 07/01/2017 - 13:53
Author's comments:

(1) Here it is not literal, but in the comparison with bad and good days in the life.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments
CherryCrush    Sun, 01/01/2017 - 13:20

Не се разказват приказки наопаки - най-общо на английски преводът е fairytales are not being told from the end. Няма общо със заблуждаване, просто е вързано със следващия ред за ламята, която не връща златните ябълки - това е българска приказка (може да я видиш тук, ако ти е интересно). Метафорично би могло да означава, че всичко завършва добре, дори да е започнало зле, тоест да имаш вяра в чудеса.

За останалите неща ще те изчакам да прегледаш моите корекции по текста и пак ще се включа Teeth smile

Ivan U7n    Sun, 01/01/2017 - 16:03

Благодаря, изчетох тази приказка и сега имам малко разбиране на първите два реда. Ще премина на английски защото иначе ще пиша дълго време.
Thanks again. Now when the verb is in the 3rd person plural form, I can understand the grammar behind the first line. Otherwise particle “се” got me very much confused on how to interpret it.
I’ll now change my both translations according to your corrections. Although at a later time I’ll try to make a singable one. Много ми харесва тази песен.

Glorious    Mon, 02/01/2017 - 21:51

Не е ли:
"...и на всеки, който то (сърцето) обича."?

CherryCrush    Fri, 06/01/2017 - 08:18

Hey, finally my time to come around Teeth smile

не с(ъс) часовник и не с календар. - that's not wrong, just my suggestion - I think that "Not with a clock and not with a calendar" (I've heard nobody using scheduler instead of calendar, unless it's that calendar which you write down stuff on the dates) rather than "without", so you can add "(but) it is measured with the minutes/time" in the next row - I know I made the punctuation, but I feel like I've cropped the sentence incorrectly Teeth smile

Споделени с друг - друг is singular, so you can use "shared with each other" (rather than "with someone else, with another one and so on")

сигурно в това е смисълът. - probably the point is in this/this is the point(to be the still the same, regardless of what happens)

да не сте сами. - not to be alone.

Oh, and something you may find interesting, as we love analyzing each and every word Teeth smile regarding "(вярвам) и на всеки, който то обича" - actually that sentence is not grammatically correct, the grammatical non-song version should be with "когото" instead of "който" (на всеки is an indirect object - a person, and когото is linked with it, in case you wonder, you did a great job using whom there)

Ivan U7n    Fri, 06/01/2017 - 14:09

Много ти благодаря. Макар че ти и върнала само след някое време. Teeth smile
Връщам се на английски, защото ми български словен запас още е малък, а ми опитите да използват руски думи по български начин не имаха никакъв успех. Wink smile Но ако ти ще забележиш моите грешки в използването на българския, моля дай да ми знай.

My first thought on the clock-calendar line was that of a gift having no time measurements, thus “timer” and “scheduler” in my first attempts. But now I’m sure it is linked to the next line with “measurement” and is about life. Thus I redid some punctuation.

I’ve seen that “друг” is singular but couldn’t find good enough English equivalent also in singular, thus “others”. I like your variant of “each other”. But now I think that simple “somebody” as in “shared with somebody” will do better.

This “сигурно” is a rather trick word having at least three different meanings. As this line really is a question and not a statement I’ve redone it as such. This time I think I get it right.

Oh, that tricky “да” with so many uses in Bulgarian (and it is simple “yes” or “and” in Russian). I’ve noticed this while converting my Russian translation into subtitles, but forgot to change it in the English one.

I’ll share something interesting in return. Wink smile I haven’t noticed this because Russian has a strange relationship with the verb “имам”/“to have” – “иметь”. When speaking of possession we use it very seldom and only its reflexive form as its normal form became a somewhat synonym of “fuck”. We simply use genitive case with prepositions and some form of the verb “съм”/“to be” – “быть”. As a result the subject of such sentences is the possession not the possessor. Regular smile For example “I have a pen” is really something like “a pen is with me” in Russian. Teeth smile Thus in both cases in my Russian translation I haven’t used “кой” in the nominative case. But I somehow changed “who” to “whom” in my English translation – intuition. 8)

I’ve updated it all, so if you look through onсe more, I’ll be much obliged. :shy:

Ivan U7n    Fri, 06/01/2017 - 14:31

И освен това имам въпрос за този ред: „хората имате…“. Коректно ли аз разбирам че „хората имат…“ би по-правилно?

CherryCrush    Fri, 06/01/2017 - 22:10

Something I missed - по-уморен is more tired, not just tired, i.e. he hasn't got wiser, just more tired.

Otherwise it sounds great now! I suggest, but you're always free to adapt the meaning in your own style - it actually works a lot better than just copy-pasting someone's suggestions sometimes.

Comment correction time now Teeth smile
защото ми български словен запас - защото българският ми словесен запас
Но ако ти ще забележиш - но ако ти забележиш (no need for future form)
дай да ми знай - дай ми знак, I guess?
не имаха - нямаха, Bulgarian is awkward that we never use "there is not" with "не", we have няма instead.

To answer your other questions:
haha, I've found that all the Balkan languages have surprisingly too many meanings of the word they use for "yes". Да + съм (any form of the verb, used on it's own) is usually a subjunctive mood, if I'm not mistaken; it translates as "To be...". Also it's used after I want (искам) and verbs expressing desire - желая, моля etc, I should (трябва), I can (мога), for example "Искам да бъда звезда" compared to "Аз съм звезда". However, "Искам да съм звезда" is right too, so I will admit I have no idea why and will probably confuse you. Just keep an eye on the forms, with the modal verbs followed by a verb that's not съм they usually differ from the present tense (Искам да отида на море and Отивам на море).
The Bulgarian grammars classify it as something else probably, as I can't find much info, but it is translated in such a way (maybe this article can help a bit, I read that the linguists have some kind of an argument on that mood regarding all the Balkan languages, so they suggest it's just a form used with some particles, but for me, as a speaker of a few languages with defined subjunctive like Italian, understanding that it's such a construction makes it easier). But be careful, да may be used for some verb tenses too (like бъдеще в миналото, щях да бъда)

Сигурно is the adverb, probably you confuse it with the neuter form of сигурен, which is the adjective. Adjectives usually are either before the noun (Сигурно момче) or after a form of the verb съм (Момчето е сигурно), and it should agree with a neuter gender noun. Whereas the adverb can appear pretty much everywhere, I don't know whether there are rules on that. I don't think it changes meanings if the sentence it's a statement or a question though... and I can't think of any other meaning, but if you let me know what confuses you, I may be able to help you distinguish it

Haha, thanks for sharing that - we don't have genitive case, except for some of the pronouns (that obviously show possessor, like който and когото), so such constructions are so strange for me when I study a language with cases Teeth smile But these pronouns are one of the hardest things for the Bulgarians themselves to understand and distinguish, due to the same fact that we're (mainly) caseless.

About Хората имате - it's a way of addressing the people in that case, something like "Вие, хората имате", but Вие is missing (you understand it from the context), so your translation sounds right there Wink smile

You can be grateful that at least we have only one auxiliary verb, not 2 as most languages do, so one less thing to remember Wink smile

Ivan U7n    Sat, 07/01/2017 - 19:13

Поправих се реда с „умора“ и сега много ми харесват преводите си, още път много ти благодаря! Но като много ми харесва тази песен, искам все едно да направя песенен превод поне на английски, а може би, и на руски. Но това ще бъде по-късно, ако ще стигне вдъхновението. Regular smile

Thanks for the “словесен запас” as my dictionary gives me only “словен запас” for “vocabulary”.
Can “забележа” and other perfective verbs be used in the present tense meaning the future? I’ve read somewhere that this is grammatically incorrect. Or is it here the case of conditional sentence? I ask because in Russian for the perfective verbs there is no dedicated future tense and they are used in the form of the present tense to mean a future. Thus imperfective verbs have three tenses and the perfective ones only two.
With “дай да ми знай” I wanted to say “let me know”, but had no idea what form to use for “зная”.
Damn, I knew this but completely forgot! It seems this unique feature of Bulgarian will be stumbling me much in future.

I’ve read about da-constructs and understood that they may be used as a replacement of the missing in Bulgarian infinitive including afterwards the modal verbs. But other usages are for now a mystery to me, that I’ll discover later. Wink smile But this case seems a rather simple da-construct “забравяте да не сте” and has nothing to to with the subjunctive mood. “Отида” is the perfective variant of the imperfective “отивам” and, at least to me, it seems logical. I was initially just inattentive to the details. Regular smile
Though verb tenses in Bulgarian in general is a rather complex topic. Russian’s simple, it has only three tenses: past, present and future, but with verbs having aspect it is a little more complex though not much. And the subjunctive mood is marked analytically with the unchanged particle “бы” (though it may be a part of conjunction).

Okay, сигурно even as the adverb has two meaning: “certainly” and “probably” (and also “safely”, depending on the dictionary I look in). They may be not too distinct but still they are distinct.

Remembering Russian relationship with “to have”, there is one more quirk. While Bulgarian has a special verb for “not to have”, Russian is even quirkier. While nothing grammatically prevents the usage of a normal negation with this verb, in common speech almost no one uses it in the case of possession. We use a word for “answer no” (нет) and two nouns in the genitive case, one with a preposition and one without. Thus “I don’t have a pen“ will be “With me no pen” in Russian. Though I have no idea about the sentence structure. As far as I remember this is one of rare cases when the word order in Russian matters at least grammatically (what’s the first is the subject).
A language with cases has two sides to the coin. It can express more without prepositions and have almost any word order: мама (nominative, the subject) мыла (the verb) сыну (dative) тряпкой (instrumental) стекло (accusative, the object) окна (genitive) / стекло (accusative, the object) окна (genitive) тряпкой (instrumental) сыну (dative) мыла (the verb) мама (nominative, the subject) – a mother washed a glass plane of a window for a son with a washcloth (only the genitive case relates to the object, all other cases relate to the verb). But a switch between a casefull and caseless language in any direction is hard because of prepositions having different roles. Thus I can somewhat understand the Bulgarians when only a little part of the language have leftovers of case system. :~

Yeah, I get it. This was just a little curiosity on my part, as these two words doesn’t agree in a grammatical person.

I think I disagree on only a single auxiliary verb. I remember that not only съм but ща (the base form of ще) are used as such. Wink smile Though it is still better than 3 used in English (to be, to have, to do). Though it is the single “to be” in Russian (and with almost lost forms for the present tense). Teeth smile

CherryCrush    Sat, 07/01/2017 - 20:02

*ми стигне, не ще стигне

Haha, словесен запас actually sounds a bit old style/formal, usually you can hear someone using "Не знам достатъчно думи" or something similar.

I've never studied linguistics, so I don't really know the difference between perfective and imperfective verbs, neither do I know which ones they are Teeth smile but you can use the present tense to express a future action, yes, actually you're using far more future (ще) than necessary, maybe it's just how you translate it to yourself.

Let me know - кажи ми, that's the simplest one you can use Wink smile "Let me know" it's a typical English construction, we just use "Tell me".

Honestly, I have no idea how people classify the da-constructions, I just know them intuitively, but never studied them in any depth, as it's a hard linguistic matter. But as long as you can understand and remember it, that's perfectly fine Wink smile We have far too many verb tenses, I agree, plus a few perks like the admirative mood, so good luck in learning them!

Hmm, thinking about сигурно, you're right that the dictionary gives lots of meanings, it's up to you to understand the context and use it appropriately, I guess... but I don't have any tips on that, sorry

Well, cases are always a challenge for me, as it takes me so much time to get who is doing what sometimes (although we studied it a lot at school regarding the italian pronouns, so that knowledge helps me, along with the sequence of the tenses :D). But still, although we don't have cases for the nouns, they can still be definite/indefinite, have to agree in gender/person with all other adjectives and so on around them, so it still has its hard grammar.

Just a tip from me - since one language has only a limited number of prepositions, but they can have more than one meaning, try to learn how to use them in expressions, not only as a word. For example a simple "в/във" can mean in, but it can also mean at (at home/във вкъщи), on (on Monday/в понеделник), to (I'm going to Paris/отивам в Париж), probably something else too, depending on the context, so don't overrely on the dictionary there (especially English ones), but learn the use instead Wink smile

Never realized these two don't agree, so it was a good question!

Hm, I may be wrong then... do you know that all the Balkan languages have that peculiarity to use the verb "to want" to form a future tense? Actually ща is an old form of искам, which almost nobody uses (except in particular expressions, or dialects), but I didn't know it's considered auxiliary verb.

Ivan U7n    Sun, 08/01/2017 - 00:10

Тогава опитам да използвам известните ми думи да ти обясня, че в руски не трябва никакви знания на лингвистиката да определя вида на глагола. Може би, такъв начин е подходящ и за български.
Всеки руски глагол отговаря на един от двата въпроса от подлога: „че да правя?“ или „че да направя?“. Естествено той се използва във формата на глагола, към който въпрос е се питащ. Вид на глагола е съобразно с вида на глагола във въпроса („правя“ е несвършен, а „направя“ е свършен).
Ти четеш – ти че правиш? – глаголът е несвършен.
Той прочете – той че направи? – глаголът е свершен.
Но пак такъв начин може би верен само за руския език. Също възможно че подбрах неправилни глаголи към въпросите.
I used the future tense (ще) whenever I felt it was required based on what I read before: any mention of the future must use the future grammatical tense. Now I won’t do it this way. Wink smile

“Tell me” it is! That’s good to have solved this. But I’d like to know a more polite way to say it because “кажи ми” sounds to me like an order rather than a request. Wink smile Though I didn’t use English “let me know” as a source but its Russian equivalent “дай мне знать”. The first two words are easy “дай ми”, but the following infinitive is a problem. I have no idea what verb form to use. I wonder if it at all is possible. My current variant are “дай ми да знаеш” or “дай ми да знам”.

While I know some hard linguistic matter, I don’t know it all as I’m not a linguist. Though to start using some language constructions (except in my native one ;)) I need to understand it, intuition comes later leading to forgetting the understood and simply using it. Teeth smile Although Russian cases even to natives sometimes cause troubles as there are situations when several may be used. As an example “ни” from “враг ли ни е времето” in Russian can be used in “to whom” or “whose” forms (well, they’ll be the personal pronoun and the possessive pronoun respectively, but still) with both being grammatically correct and having essentially the same meaning. Struggle! Regular smile

I think I misinformed you a little by implying that Russian has very little prepositions. That’s not true. There are plenty of them, but their usage as usual depends on the context which, adding in the equation the cases system, may vary very much. That was my main idea. Wink smile
I tried at first to find similarities between English and Bulgarian prepositions, but quickly found it counterproductive as Bulgarian prepositions are much closer to Russian ones. Thus now it is a mix of learning and finding connections within Russian. But similarities are not that big, some prepositions that exist in Russian are absent in Bulgarian and vise versa or used differently because of the case system. For example “a letter for me” can be expressed with the dative case or a preposition (absent in Bulgarian) plus the genitive case. While this particular example also has two variants in Bulgarian (“писмо мене” and “писмо за мен”), it just showcases the exception of the rule. Wink smile The examples you provided for “в/във” also use it in Russian, except “at home” doesn’t use preposition, as it may do so in English. But “in a house” will. Regular smile

I don’t know if it is called an auxiliary verb or not in the Bulgarian grammar, but its forms like “щях”, “щяхме” and so on used in some tenses are a strong indicator for an auxiliary verb. Wink smile

CherryCrush    Sun, 08/01/2017 - 00:28

Thanks for that information regarding the perfective and imperfective verbs, I've never met them in another language I've studied, that's why I didn't know them. (and you don't study that hard grammar at school)

I know that кажи ми is the imperative, but it can still be used as може да ми кажеш or моля да ми кажеш, моля те, кажи ми or something that doesn't sound exactly like an order. Дай ми да знам (although not really used with знам, more used with verbs like науча) means "let me know (it)" in the sense of "let me learn it". I know that know translates as знам, but still, it depends heavily on the context. The other one sounds wrong, I don't think we use дай ми with a verb in a different person afterwards (if you want to use it, you should put дай in the respective person first, like дай му да чете, даваме им да отидат and so on). Since we don't have infinitives, as you mentioned already, we use the same forms like the ones for the da-constructions (it is a da-construction, after all! :D), I think, whatever they're called.

It takes lots of time to start understanding the things intuitively, but I get what you mean - for me personally the first step is to start "predicting" the right places of the stresses in words that I don't know. Russian sounds so hard by what you say, no wonder there are things that confuse you - so many cases, prepositions, 3 ways of saying the same thing... Teeth smile

My biggest struggles with the language learning have always been the prepositions and the direct/indirect objects (some verbs have them swapped in other languages, compared to Bulgarian), so I've found that learning verbs with prepositions, or prepositions in expressions may help a lot. Learning a language in English has a big advantage (you can find a lot more info), but also a big disadvantage (the grammar is rather simple, so many things just can't be explained by the books), and I've found that in the self-study, you have to be flexible and swap between English and your native language, in order to understand more.

Oh, the punctuation is really tricky and hard as well (and they changed the norms a few years ago too), keep it in mind, but take your time, you'll come eventually to it.

Btw писмо мене is a very Russian sounding one, which doesn't exist in Bulgarian, the right one is the second one, писмо за мен. No cases, so you should have some preposition (or letter to me, писмо до мен).

The Bulgarian grammar is a mystery for me, so thank you for sharing these things, it's never too late to learn something about your native language.

Ivan U7n    Sun, 08/01/2017 - 20:47

И аз не направих никакви грешки през целия мой текст на български, нали? Страхотно е! :shy:

На колко знам, видът на глагола е изключителната особеност на славянските езици. Но се съгласявам че такива особености не се изучават в училище. Този начин на определяне на вида на глагола взех от другото правило за определяне на наличието на мекия знак във формата на глагола – по наличието на мекия знак във въпроса. И това правило се изучава в училище от всеки. Wink smile

Сега разбрах то перфектно. Мисля че руското „дай мне знать“ е не най-добрият пример за почти буквален превод, защото „дай“ („давать“ в инфинитива) има основното значение „давам“ сред „разрешавам“, „удрям“ и не малки другите в различните идиоми. Речникът всъщност дава варианти „съобщавам/известявам някому“ и „уведомявам някого“ за „to let someone know“. По такъв начин и аз бъда използвам нещо подобно на „кажи ми“. Wink smile

The stresses in the words are another matter altogether, especially for languages with free tress patterns (like Bulgarian or Russian). There are even words identical in writing and meaning between Bulgarian and Russian that differ in the stress (here it is Russian): мОре, рабОта, прелЕстен (but the noun is прЕлесть), подАрим, СофИя and so on. Although sometimes I’m already guessing the stress right for unknown words but only if they have no similarities in Russian. The similar words, even if written a bit differently, automatically get the stress as in Russian. Wink smile
I don’t think Russian is that hard. The main problem is that through its development it acquired so many exceptions for the rules required to learn together with them, so the Russian grammar at first sight seems like a big mess but it does have a grain of logic in it. Though the stress still has no rules and the perfective/imperfective verb pairs still are sometimes unpredictable. Teeth smile

Yes, the prepositions are the most stumbling point for me too. Especially given that in Russian a preposition may be absent. So yes, I’m trying to remember prepositions not by themselves as that’ll be silly but more or less in what context to use which preposition.
But the best way is to learn from the native source. Wink smile Thus now I’m trying to use sources in Bulgarian, even the dictionary I use first is the Bulgarian language dictionary (речник на българския език), and, only if that is unsuccessful for whatever reason, I use sources in Russian or English. And it’ll be much better if you write at least something in Bulgarian so I can acquire some knowledge of Bulgarian rather than of English. 0)

I currently don’t really bother with the Bulgarian punctuation at all. That’ll be later. Now I just use whatever punctuation seeming logical to me based on the Russian rules and on little I know by a chance reading.

Oh, yeah. I think I messed up the first example. Though there is nothing Russian in it. Wink smile That was the absolute dative case form of “аз”. But is “(има) писмо на мен”, now with a preposition, correct for “(there is) a letter to me” too?

The same’s true for me. When I try to understand why something in Russian works this or that way I come empty-handed requiring me to do some research. The only exceptions are simple things drummed into my head at school like the rule above.

CherryCrush    Sun, 08/01/2017 - 22:35

Хаха, няма проблем, единствената причина, че ти пиша на английски, е, че ми е по-лесно да чета и да отговарям на английски, отколкото да превключвам между двата езика непрекъснато Teeth smile

На колко знам - доколкото знам (as far as I know?)
Сега разбрах то перфектно - Сега го разбрах перфектно
аз бъда използвам - аз ще използвам, тук е бъдеще Wink smile

Този мек знак явно е руски термин, защото на мен не ми е познат... но пък с теб се разбираме идеално Teeth smile "Известявам/уведомявам някому" е много официален начин да го кажеш, все едно му изпращаш писмо или официално известие, така че ми се довери и давай само с "кажи ми" следващият път Wink smile

За ударенията - аз съм открила, че винаги ги бъркам, дори в македонския, който разбирам на 98%, защото знам един от югозападните диалекти на българския, така че учи с произношение, ако има как. Гледай новини или някаква българска телевизия (има канали онлайн), там говорят сравнително бавно и разбираемо. Песните са както страхотен начин да чуеш звученето на езика, така и добър начин да научиш грешно нещата, така че не разчитай само на тях.

Бих ти препоръчала да четеш преводи тук от английски или руски на български на някой, който е българин (не е задължително да са мои, има няколко човека, които пускат доста и то редовно), така може да научиш доста изрази, които за нас са естествени, пък учебниците може и да не ги изучават. Аз лично съм открила, че така хем разбираш как любимите ти песни звучат на даден език, хем забелязваш неща, които си се чудил как биха били преведени Wink smile

има писмо ЗА мен или ДО мен е правилно (в зависимост дали е for или to на английски)

Ivan U7n    Tue, 10/01/2017 - 17:32

В такъв случай и аз опитам да отговарям напълно на български. Все пак очаквам че ще правя по-много грешки. Regular smile Обаче ако не знам като нещо се изразява, ще използвам английски.

Да, това е „as far as I know“ в буквалния превод от руски.
Но „сега разбрах това перфектно“, нали? Защото „това“ няма падежни форми.
Аха, глаголът „използвам“ в речника е обозначен и като „свършен“ и като „несвършен“. Аз горе вече го така използвах. Regular smile

Извинявам се, мекия знак от руската азбука се именува в българската азбука ер-малък („ь“). Руски възвратни глаголи могат да имат двете си форми че се отличават само на наличието на мекия знак: инфинитив (они решили встретитЬся = те решават да се срещнат) и единствено число за трето лице (она встретит_ся с тобой = тя се срещне с теб). И тези две форми за писане винаги се объркват дори за носители. Затова и има това правило.
„О повярвай ми“ (цитата от „Планетата на децата“ ;)) че вече ти доверявам и ще използвам някои варианти на „кажи ми“, а не онези страшни конструкции. Regular smile

Вече гледам няколко освен немузикални клипове на YouTube, главно новини и предавания на БНТ и bTV, като „По света и у нас“, „bTV Новините“, „Шоуто на Слави“, „COOL…T“ и подобни. Но то се получава рядко защото нямам много свободно време. „Работата не е вълк, в гората не избяга“. Това е руска пословица. Regular smile
Още опитвам да записвам на чуване клипове, но това е най-рядко, само ако искам да направя превод на текст. И не търсейки по-леки пътища, ги превеждам не на руски, а на английски. Regular smile

Според мен, като ти казала горе, песни не са по-добри за проучване на език, защото могат да имат нестандартни изрази не само по ударенията, но и според граматиката. Тук, пак според мен, всяка преведена художествена литература бъде по-добре. Но търсенията на такава литература не е най-леките, още и имаща паралелно напечатани оригинал и превод. Teeth smile
Но тъй като обичам музика, преводите на я текстове е всъщност добрият спомагателен материал.

P.S. Предлагам да преместваме тази дискусия до форума или до личните съобщения, иначе вече далече отидохме от този превод. Wink smile