Advertisements

Wait For It (Norwegian translation)

English
A A

Wait For It

[BURR]
Theodosia writes me a letter everyday
I'm keeping the bed warm while her husband is away
He's on the British side in Georgia
He's trying to keep the colonies in line
But he can keep all of Georgia
Theodosia, she's mine
 
Love doesn't discriminate
Between the sinners
And the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep loving anyway
We laugh and we cry
And we break
And we make our mistakes
And if there's a reason I'm by her side
When so many have tried
Then I'm willing to wait for it
I'm willing to wait for it
 
[BURR]
My grandfather was a fire and brimstone preacher
 
[MEN]
Preacher, preacher
Preacher
 
[BURR]
But there are things that the
Homilies and hymns won't teach ya
 
[MEN]
Teach ya, teach ya, teach ya
 
[BURR]
My mother was a genius
 
[WOMEN]
Genius
 
[BURR]
My father commanded respect
 
[MEN]
Respect, respect
 
[BURR]
When they died they left no instructions
Just a legacy to protect
 
[BURR/ENSEMBLE]
Death doesn’t discriminate
Between the sinners
And the saints
It takes and it takes and it takes
And we keep living anyway
We rise and we fall
And we break
And we make our mistakes
And if there’s a reason I’m still alive
When everyone who loves me has died
I’m willing to wait for it
I’m willing to wait for it
 
Wait for it
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I am the one thing in life I can control
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I am inimitable
I am an original
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I’m not falling behind or running late
 
[ENSEMBLE]
Wait for it
Wait for it
Wait for it
Wait for it
 
[BURR]
I’m not standing still
I am lying in wait
 
[ENSEMBLE]
Wait
Wait
Wait
 
[BURR]
Hamilton faces an endless uphill climb
 
[ENSEMBLE]
Climb
Climb
Climb
 
[BURR]
He has something to prove
He has nothing to lose
 
[ENSEMBLE]
Lose
Lose
Lose
Lose
 
[BURR]
Hamilton’s pace is relentless
He wastes no time
 
[ENSEMBLE]
Time
Time
Time
 
[BURR]
What is it like in his shoes?
 
Hamilton doesn’t hesitate
He exhibits no restraint
He takes and he takes and he takes
And he keeps winning anyway
He changes the game
He plays and he raises the stakes
And if there’s a reason
He seems to thrive when so few survive, then Goddamnit—
 
[BURR]
I'm willing to wait for it
 
[COMPANY]
Wait for it
Wait for...
 
[BURR]
I'm willing to wait for it...
 
[BURR AND COMPANY]
Life doesn't discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
 
[COMPANY]
And we keep living anyway
We rise and we fall and we break
And we make our mistakes
 
[BURR]
We rise
And we fall
 
[BURR AND COMPANY]
And if there's a reason I'm still alive
When so many have died
Then I'm willin' to—
 
[BURR]
Wait for it...
 
[ENSEMBLE]
Wait for it...
Wait for it...
 
[BURR]
Wait for it...
 
[ENSEMBLE]
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait for it...
Wait...
 
Submitted by juliedelpyjuliedelpy on Thu, 29/10/2015 - 21:56
Last edited by Miley_LovatoMiley_Lovato on Tue, 29/08/2017 - 11:12
Norwegian translationNorwegian
Align paragraphs

Vent på det

[BURR]
Theodosia skriver et brev til meg hver dag
Jeg holder senga varm mens ektemannen hennes er borte
Han er på den britiske siden i Georgia
Han forsøker å beholde koloniene under kontroll
Men han kan beholde hele Georgia
Teodosia, hun er min
 
Kjærlighet diskriminerer ikke
Mellom syndere
Og sankter
Det tar og det tar og det tar
Og vi forsetter å elske uansett
Vi ler og vi gråter
Og vi bryter sammen
Og vi gjør våre feil
Og om det er en grunn til at jeg er ved hennes side
Når så mange har forsøkt
Så er jeg villig til å vente på det
Er jeg villig til å vente på det
 
[BURR]
Min bestefar var en predikant
 
[MENN]
Predikant, predikant
Predikant
 
[BURR]
Men det er ting
Homilier og salmer ikke lærer deg
 
[MENN]
Lærer deg, lærer deg, lærer deg
 
[BURR]
Min mor var et geni
 
[KVINNER]
Geni
 
[BURR]
Min far kommanderte respekt
 
[MENN]
Respekt, respekt
 
[BURR]
Når de døde etterlot de seg ikke noen instruksjoner
Bare en arv å beskytte
 
[BURR/ENSEMBLE]
Døden diskriminerer ikke
Mellom synderene
Og sanktene
Det tar og det tar og det tar
Og vi forsetter å leve uansett
Vi reiser oss og vi faller
Og vi bryter sammen
Og vi gjør våre feil
Og om det er en grunn til at jeg fortsatt er i live
Når alle som elsker meg har dødd
Er jeg villig til å vente på det
Er jeg villig til å vente på det
 
Vente på det
 
[ENSEMBLE]
Vente på det
Vente på det
Vente på det
 
[BURR]
Jeg er den ene tingen i livet jeg kan kontrollere
 
[ENSEMBLE]
Vente på det
Vente på det
Vente på det
Vente på det
 
[BURR]
Jeg kan ikke immiteres
Jeg er en original
 
[ENSEMBLE]
Vente på det
Vente på det
Vente på det
Vente på det
 
[BURR]
Jeg faller ikke bak eller er sent ute
 
[ENSEMBLE]
Vente på det
Vente på det
Vente på det
Vente på det
 
[BURR]
Jeg står ikke stille
Jeg ligger i vente
 
[ENSEMBLE]
Vente
Vente
Vente
 
[BURR]
Hamilton står fremfor en uendelig høydeklatring
 
[ENSEMBLE]
Klatring
Klatring
Klatring
 
[BURR]
Han har noe å bevise
Han har ingenting å miste
 
[ENSEMBLE]
Miste
Miste
Miste
Miste
 
[BURR]
Hamilton's tempo er nådeløst
Han kaster ikke bort noe tid
 
[ENSEMBLE]
Tid
Tid
Tid
 
[BURR]
Hvordan er det i hans sko?
 
Hamilton nøler ikke
Han viser ingen tilbakeholdenhet
Han tar og han tar og han tar
Og han fortsetter å vinne uansett
Han forandrer spillet
Han spiller og han høyner innsatsen
Og om det er en grunn
Han virker å trives når så få overlever, så helvete
 
[BURR]
Er jeg villig til å vente på det
 
[KOMPANI]
Vente på det
Vente på...
 
[BURR]
Er jeg villig til å vente på det...
 
[BURR OG KOMPANI]
Livet diskriminerer ikke
Mellom synderene og sanktene
Det tar og det tar og det tar
 
[KOMPANI]
Og vi fortsetter å leve uansett
Vi reiser oss og vi faller og vi bryter sammen
Og vi gjør våre feil
 
[BURR]
Vi reiser oss
Og vi faller
 
[BURR OG KOMPANI]
Og om det er en grunn til at jeg fortsatt er i live
Når så mange har dødd
Så er jeg villig til å—
 
[BURR]
Vente på det...
 
[ENSEMBLE]
Vente på det...
 
[BURR]
Vente på det...
 
[ENSEMBLE]
Vente på det...
Vente på det...
Vente på det...
Vente på det...
Vente på det...
Vente på det...
Vente på det...
Vente...
 
Thanks!
Submitted by hcexnhcexn on Thu, 21/01/2021 - 17:57
Added in reply to request by oscar Brookeroscar Brooker
Comments
Read about music throughout history