Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Waiting On A Miracle (Dutch translation)

English
English
A A

Waiting On A Miracle

Don’t be upset or mad at all
Don’t feel regret or sad at all
Hey, I’m still a part of the family Madrigal
And I’m fine, I am totally fine
I will stand on the side as you shine
I’m not fine, I’m not fine
 
I can’t move the mountains
I can’t make the flowers bloom
I can’t take another night up in my room
Waiting on a miracle
 
I can’t heal what’s broken
Can’t control the morning rain or a hurricane
Can’t keep down the unspoken invisible pain
Always waiting on a miracle, a miracle
 
Always walking alone
Always wanting for more
Like I’m still at that door longing to shine
Like all of you shine
 
All I need is a change
All I need is a chance
All I know is I can’t stay on the side
Open your eyes, open your eyes, open your eyes
 
I would move the mountains
Make new trees and flowers grow
Someone please just let me know: where do I go?
I am waiting on a miracle, a miracle
 
I would heal what’s broken
Show this family something new
Who I am inside, so what can I do?
I’m sick of waiting on a miracle, so here I go
 
I am ready
Come on, I’m ready
I’m impatient and steadfast and steady
Bless me now as you blessed us all those years ago
When you gave us a miracle
 
Am I too late for a miracle?
 
Submitted by altermetaxaltermetax on Fri, 19/11/2021 - 12:29
Last edited by altermetaxaltermetax on Fri, 18/02/2022 - 20:40
Dutch translationDutch
Align paragraphs

Aan het Wachten op een Mirakel

Wees helemaal niet van streek of boos
Voel helemaal geen spijt of verdriet
Hey, ik ben nog steeds een deel van de familie Madrigal
En ik ben in orde, ik ben helemaal in orde
Ik zal aan de zijlijn staan als jullie stralen
Ik ben niet in orde, ik ben niet in orde
 
Ik kan de bergen niet verzetten
Ik kan geen bloemen doen bloeien
Ik kan niet nog een nacht alleen in mijn kamer aan
Aan het wachten op een mirakel
 
Ik kan niet genezen wat gebroken is
Kan de ochtend regen of een orkaan niet onder controle hebben
Kan de onuitgesproken onzichtbare pijn niet blijven verbergen
Altijd aan het wachten op een mirakel, een mirakel
 
Altijd alleen aan het lopen
Altijd meer willen
Alsof ik nog steeds aan die deur sta, verlangend om te stralen
Zoals jullie allemaal stralen
 
Het enige wat ik wil is een verandering
Het enige wat ik wil is een verandering
Het enige wat ik weet is dat ik niet aan de zijlijn kan blijven staan
Open je ogen, open je ogen, open je ogen
 
Ik zou de bergen verzetten
Nieuwe bomen maken en bloemen doen groeien
Iemand laat me alsjeblieft gewoon weten: waar ga ik heen?
Ik ben aan het wachten op een mirakel, een mirakel
 
Ik zou genezen wat gebroken is
Deze familie iets nieuws laten zien
Wie ben ik vanbinnen, dus wat kan ik doen?
Ik ben het beu om te wachten op een mirakel, dus hier ga ik
 
Ik ben er klaar voor
Kom aan, ik ben er klaar voor
Ik ben ongeduldig en standvastig en stabiel
Zegen me nu zoals je ons allemaal gezegend hebt al die jaren geleden
Toen je ons een mirakel gaf
 
Ben ik te laat voor een mirakel?
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by Lady Sky💫Lady Sky💫 on Fri, 28/01/2022 - 13:49
Comments
Read about music throughout history