Advertisements

Walk Without The Stars (Polish translation)

English
A A

Walk Without The Stars

All this time
It’s been you
Basking in your everlasting light that you’ve consumed
I’m not fine
You left me
Swallowed by the shadowed oversight that I’ve received
Can’t you see
What you’ve done
I guess it’s hard to see the darkness when you’re blinded by the sun
Is this right
I’m afraid…
That I cannot turn back, I’ve got to face the choice I’ve made
 
You and I had plans that we would stand up strongly for our clan
But something changed, pushed me away, left me estranged
How could you be so blind and turn your eye to my decline?
What once was ours, has turned to scars, as I walk
Without the stars
 
Walk without the stars
 
And speaking of them you’ve got them wrapped around your paws
But you never paused your paws and saw the flaws you’ve caused
Within me
I hate to blame you, but you can’t disagree
Power of three is all you see but I ask respectfully-
What about my destiny conceived in secrecy?
You never seemed to find a second ‘til your legend had been threatened by me
What a plot twist, when it’s sis’ versus sis’
If you’d only paused a moment possibly you’d have seen this!
But even now I can tell, that you’re so wrapped up in yourself
That my yells won’t ring your bells until the rebels rise from hell
When it’s too late
That’s when you’ll see straight
That’s when I’ll start to share the scars from when I’ve walked without the stars
 
Walked without the stars
 
I’m torn by two sides
Stuck with my paws tied
Do I embrace my pride and ally with the darkside?
Or do I rewind, turn heel and decide
To do what is right, beside my bloodline
But can I change it, explain it, put on a front, and contain it?
Or is it probable my soul’s already tainted?
Do I belong in the dark?
My actions have made me marked
To continually march
With those who walk without the stars
 
Walk without the stars
 
I was in their plans that I’ll stand strongly up against my clan
But something changed pulled me away, left me dismayed
How could I be so blind and turn my eye to their demise
I closed my heart, clan torn apart, ‘cause I walked without the stars
 
Walked without the stars
 
All this time it’s been her
You’re not fine she left you
Can’t she see, what she’s done?
This is right, don’t be afraid
Walk with me
Walk without the stars
You and I had plans that we would stand up strongly for our clan
 
(Walk without the stars)
 
But something changed, pushed me away, left me estranged
 
(Walk with me)
 
How could you be so blind and turn your eye to my decline?
 
(Walk without the stars)
 
What once was ours, has turned to scars, as I walk without the-
 
(Walk with me)
 
I was in their plans that I’ll stand strongly up against my clan
 
(Walk without the stars)
 
But something changed pulled me away, left me dismayed
 
(Walk with me)
 
How could I be so blind and turn my eye to their demise
 
(Walk without the stars)
 
I closed my heart, clan torn apart, ‘cause I walked without the stars
 
Walked without the stars
Walked without the stars
Walked without the… stars
 
Polish translationPolish
Align paragraphs

Chodzić bez gwiazd

Cały ten czas
To byłaś ty
Pławiąc się w Twoim wiecznym świetle, które pochłonęłaś
Nie jest dobrze
Zostawiłaś mnie
Pochłonięta przez ukryte niedopatrzenie, które otrzymałam
Czy nie widzisz
Co zrobiłaś
Wydaje mi się, że trudno jest widzieć ciemność, będąc oślepioną przez słońce
Czy to prawda
Boje się
Że nie mogę się zawrócić, muszę zmierzyć się z decyzją, której dokonałam
 
Ty i ja mieliśmy plany, w których mieliśmy silnie bronić swego klanu
Ale coś się zmieniło, odepchnęło mnie, zostawiło mnie wyobcowaną
Jak mogłaś być tak ślepa i zwrócić uwagę na mój upadek?
To co raz było nasze, zmieniło się w blizny, tak jak chodzę
Bez gwiazd
 
Chodząc bez gwiazd
 
Mówiąc o nich, ty masz ich owiniętych w okół twoich łap
Lecz nigdy nie zatrzymałaś swych łap, by zobaczyć wady, które spowodowałaś
Wewnątrz mnie
Nie chcę cię oczerniać, ale nie możesz zaprzeczyć
Siła Trójcy, to wszystko, co widzisz, ale spytam się z szacunkiem-
Co z moim przeznaczeniem, poczętym w tajemnicy?
Wydawało się, że nigdy nie znalazłaś sekundy, dopóki twoja legenda nie była przeze mnie zagrożona
Co za zwrot akcji, kiedy jest to siostra kontra siostra
Gdybyś zatrzymała się na chwilę, zobaczyłabyś to!
Ale nawet teraz mogę powiedzieć, że jesteś tak zamknięta w sobie
Że moje krzyki nie otrząsną cię dopóki rebelianci nie powstaną z piekła
Wtedy będzie za późno
Wtedy zobaczysz prosto
Wtedy zacznę dzielić się bliznami z czasów kiedy chodziłam bez gwiazd
 
Chodziłam bez gwiazd
 
Jestem rozdarta z dwóch stron
Utknęłam ze związanymi łapami
Czy obejmuję swoją dumę i sprzymierzam się z Ciemną Stroną?
A może przewijam, odwracam piętę i decyduję
By zrobić to, co słuszne obok mojego rodu
Ale czy mogę zmienić to, wytłumaczyć, założyć z przodu i schować?
A może jest prawdopodobne, że moja dusza jest już skażona?
Czy należę do ciemności?
Moje czyny mnie naznaczyły
Nieustannie maszerować
Z tymi, którzy chodzili bez gwiazd
 
Chodzili bez gwiazd
 
Byłam w ich planach, że dzielnie będę walczyć przeciwko mojemu klanowi
Ale coś się zmieniło, odciągnęło mnie, zostawiło mnie przerażoną
Jak mogłam być tak ślepa, zwracając uwagę na ich upadek
Zamknęłam swe serce, klan się rozpada, ponieważ chodziłam bez gwiazd
 
Chodziłam bez gwiazd
 
Cały ten czas to była ona
Nie jest dobrze, ona cię zostawiła
Czy nie widzi, co zrobiła?
To prawda, nie bój się
Chodź ze mną
Chodź bez gwiazd
 
Ty i ja mieliśmy plany, gdzie walczylibyśmy dzielnie dla naszego klanu
 
(chodź bez gwiazd)
 
Ale coś się zmieniło, odepchnęło mnie, zostawiło mnie wyobcowaną
 
(Chodź ze mną)
 
Jak mogłaś być tak ślepa i zwrócić uwagę na mój upadek?
 
(Chodź bez gwiazd)
 
To co raz było nasze, zamieniło się w blizny, tak jak chodzę bez-
 
(Chodź ze mną)
 
Byłam w ich planach, gdzie będę walczyć dzielnie przeciwko mojemu klanowi
 
(Chodź bez gwiazd)
 
Ale coś się zmieniło, odepchnęło mnie, zostawiło mnie przerażoną
 
(Chodź ze mną)
 
Jak mogłam być tak ślepa i zwrócić uwagę na ich upadek?
 
(Chodź bez gwiazd)
 
Zamknęłam swe serce, klan się rozpada, ponieważ chodziłam be gwiazd
 
Chodziłam bez gwiazd
Chodziłam bez gwiazd
Chodziłam bez... gwiazd
 
Thanks!
Submitted by Oofie'Oofie' on Sun, 18/10/2020 - 14:17
Advertisements
Comments
Read about music throughout history