واران وارانه (Waran waran) (Transliteration)

واران وارانه

واران وارانه، واران ترم کرد، عزیزم،
سوزه ی چاو خمار عزیزکم، له دین درم کرد،
 
واران وارانه، واران ترم کرد، عزیزم،
سوزه ی چاو خمار عزیزکم، له دین درم کرد،
نازنین، له دین درم کرد،
 
واران وارانه، گل ڕیزه ڕیزه، عزیزکم،
گل ڕیزه ڕیزه،
ئوعده ی وهار دای عزیزکم، یه خو پاییزه،
نازنین، یه خو پاییزه،
 
واران وارانه، واران ترم کرد،
سوزه ی چاو خمار عزیزکم، له دین درم کرد،
نازنین، له دین درم کرد،
 
Submitted by unknown4unknown4 on Mon, 17/08/2020 - 14:22
Last edited by unknown4unknown4 on Sun, 14/02/2021 - 11:34
Transliteration
Align paragraphs

Waran waran e

Waran waran e, waran terem kird, ezîzekem,
Sewzey çaw xumar, ezîzekem, le dîn derim kerd,
 
Waran waran e, waran terem kird,
Sewzey çaw xumar, ezîzekem, le dîn derim kerd, nazenîn, le dîn derim kerd,
 
Waran waran e, gol rîzeh rîzeh, ezîzekem,
gol rîze, rîze,
Wadeyî wahar dayî, ezîzekem, yê xu payîze,
nazenîn, yê xu payîze,
 
Waran waran e, waran terem kird, ezîzekem,
Sewzey çaw xumar, ezîzekem, le dîn derim kerd, nazenîn, le dîn derim kerd.
 
Thanks!
Submitted by unknown4unknown4 on Mon, 06/12/2021 - 12:44
Last edited by unknown4unknown4 on Fri, 10/12/2021 - 14:55
Translations of "واران وارانه (Waran ..."
Transliteration unknown4
Comments
Read about music throughout history