Ways To Be Wicked (Bulgarian translation)

Advertisements
English

Ways To Be Wicked

We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
C'mon
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! (Haha)
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
 
Crashing the party guess they lost my invitation
Friendly reminder got my own kind of persuasion
Looks like this place could use a bit of misbehavior
Happily ever after with a little flavor
Bad to the bone with even worse intentions
We're gonna steal the show and leave 'em all defenseless
A fairy tale life can be oh so overrated
So raise your voices and let's get it activated
 
Long live, havin' some fun
We take what we want
There's so many ways to be wicked
With us, evil lives on the right side of wrong
There's so many ways to be wicked
 
Apple, apple
Dip, dip
Wanna try it?
Tick, tick
Take a bite
C'mon be bold
Change the way the story's told
 
This time the dark is finally getting your attention
We're wicked by the book and class is back in session
You like it, steal it, gotta beat 'em to the treasure
A rite of passage
Bad just doesn't get much better!
 
Long live, havin' some fun
We take what we want
There's so many ways to be wicked
With us, evil lives on the right side of wrong
There's so many ways to be wicked
 
Mother always knows best
Show her, pass every test
Hear her voice in my head
Evil is the only
Real way to win!
 
We got all the ways to be
Hey! Hey! Hey! Hey!
W-I-C-K-E-D
Let's go!
We got all the ways to be
Hey! Hey! Hey! Hey!
W-I-C-K-E-D
(Yeah)
 
Long live, havin' some fun
We take what we want
There's so many ways to be wicked
With us, evil lives on, the right side of wrong
There's so many ways to be wicked
 
Cruel and unusual
We're taking control
There's so many ways to be wicked
With us, evil lives on, the right side of wrong
There's so many ways to be wicked
 
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
So many ways to be wicked
 
Submitted by LutteoNL on Thu, 04/05/2017 - 17:23
Submitter's comments:

From "Descendants 2"

Align paragraphs
Bulgarian translation

Начини да сме зли

Знаем всички начини да бъдем
З-Л-И
Знаем всички начини да бъдем
З-Л-И
Хайде
Хей! Хей! Хей! Хей! Хей!
Хей! Хей! Хей! Хей! Хей! (Хаха)
Хей! Хей! Хей! Хей! Хей!
 
Натрапвам се на купона, предполагам поканата ми е загубена
Приятлеско напомняне, имам собсветн начин на убеждаване
Изглежда на това място му трябва малко лошо поведение
Заживели щастливо с малко вкус
Лош до мозъка на костите си с дори по-лоши намерения
Ще откраднем представлението и ще ги оставим беззащитни
Животът в приказките може да бъде толкова надценяван
Така че повишете тона и нека се раздвижим
 
Ще живеете дълго, след като се забавлявате
Вземаме, каквото искаме
Има толкова начини да бъдем зли
С нас, злото живее на правилната страна на грешното
Има толкова начини да бъдем зли
 
Ябълка, ябълка
Потопи я, потопи я
Искаш да я опиташ?
Цъкни, цъкни
Отхапи
Хайде, бъди смел
Промени начина, по който се разказва историята
 
Този път мракът най-накрая е привлякъл вниманието ти
Зли сме според книгата и класът се връща в сесия
Харесва ти, открадни го, трябва да ги победим на всяка цена
Ритуал на смяната
Лошото просто не може да е по-добро!
 
Ще живеете дълго, след като се забавлявате
Вземаме, каквотоискаме
Има толкова начини да бъдем зли
С нас, злото живее на правилната страна на грешното
Има толкова начини да бъдем зли
 
Майко, винаги знаеш най-добре
Покажи й, премини всеки тест
Чувам гласа й в главата си
Злото е единственият
Истински начин да спечелиш
 
Знаем всички начини да бъдем
Хей! Хей! Хей! Хей!
З-Л-И
Хайде
Знаем всички начини да бъдем
Хей! Хей! Хей! Хей!
З-Л-И
(Yeah)
 
Ще живеете дълго, след като се забавлявате
Вземаме, каквотоискаме
Има толкова начини да бъдем зли
С нас, злото живее на правилната страна на грешното
Има толкова начини да бъдем зли
 
Жестоки и необикновени
Взимаме контрол
Има толкова начини да бъдем зли
С нас, злото живее на правилната страна на грешното
Има толкова начини да бъдем зли
 
Знаем всички начини да бъдем
З-Л-И
Знаем всички начини да бъдем
З-Л-И
Знаем всички начини да бъдем
З-Л-И
Знаем всички начини да бъдем
Толкова много начини да бъдем зли
 
Submitted by nesi0356 on Thu, 10/08/2017 - 09:34
Please help to translate "Ways To Be Wicked"
Descendants (OST): Top 3
Idioms from "Ways To Be Wicked"
See also
Comments