We Are Number One (Albanian translation)

Advertisements
English

We Are Number One

Hey!
We're number one
Hey!
We're number one
 
Now listen closely
Here's a little lesson in trickery
This is going down in history
If you wanna be a villain number one
You have to chase a superhero on the run
Just follow my moves, and sneak around
Be careful not to make a sound
Shh
No, don't touch that!
 
We're number one
Hey!
We're number one
Ha ha ha
 
Now look at this net, that I have found
When I say go, be ready to throw
Go!
Throw it on him, not me!
Uh, let's try something else
Now watch and learn, here's the deal
You slip and slide on this banana peel
Ha ha ha, gasp! what are you doing!?
 
We're number one
Hey!
We're number one
We're number one
 
Submitted by Sincaxi on Sun, 20/11/2016 - 03:02
Align paragraphs
Albanian translation

Jemi Numeri Një

Hej!
Jemi numeri një
Hej!
Jemi numeri një
 
Tani dëgjoni me kujdes
Kjo është një mësim në dinakëri
Kjo do shkoj poshtë në histori
Në qoftse don të jesh një mistrec numer një
Duhet të ndjekësh një superhero që po vrapon
Vetëm mi ndjekni levizjet, dhe shko tinëzisht
Kujdesu të mos bësh një zhurmë
Shh
Jo, mos e prek atë!
 
Jemi numeri një
Hej!
Jemi numeri një
Ha ha ha
 
Shikoje këtë rrjetë që gjeta unë
Kur them shko, pregatitu që ta gjuash
Shko!
Gjuaje atij, jo mua!
Uh, le të provojmë diçka tjetër
Tani shikoni dhe mësoni, kjo është marrveshja
Rëzohësh dhe rreshqitë në këtë lekure bananeje
Ha ha ha, (gulçim)! Çfarë po bëni!?
 
Jemi numeri një
Hej!
Jemi numeri një
Jemi numeri një
 
Translation by Albaniana. If you ever want to republish this translation, please ask for permission first and cite me as the author. Lyrics are protected by copyright./Përkthimi nga Albaniana. Në qoftse ndonjëherë doni të ripublikoni këtë përkthim, të lutem pytni për leje para dhe me citoni si autoria. Tekstet janë mbrojtur nga e drejta e autorit.
Submitted by Albaniana on Sat, 15/04/2017 - 12:50
Comments