Advertisements

We Are the World (Filipino/Tagalog translation)

Filipino/Tagalog translationFilipino/Tagalog
A A

Tayo ang mundo

May oras na dapat tayong tumugon sa isang panawagan
Habang ang buong mundo ay dapat magkaisa
May mga taong namamatay
At ito ang oras para magalay ng kamay para sa buhay
Ang pinakadakilang regalo sa lahat
 
Di na tayo dapat patuloy na maghalimbawa
Na mayroon, ang isang lugar ay magsisumula ng pagbabago
Tayo lahat ay kasapi ng malaking pamilya ng Diyos
At ang katotohanan
Pagibig lamang ang kailangan natin
 
Tayo ang mundo, Tayo ang mga anak
Tayo ang magagawa ng mas maliwanag na araw
Kaya magbigayan
Mayroon tayong kagustuhan ginagawa
Iniligtas natin ang ating mga buhay
Totoo na gagawa tayo ng mas mabuting araw
Ako at ikaw lamang
 
Ibigay mo ang iyong puso para alam nila na may kumakalinga
At kanilang buhay ay mas lalakas at malaya
Kapara sa pinakita ng Diyos, tinapay mula sa bato
Kaya bawat isa ay magtulungan
 
Tayo ang mundo, Tayo ang mga anak
Tayo ang magagawa ng mas maliwanag na araw
Kaya magbigayan
Mayroon tayong kagustuhan ginagawa
Iniligtas natin ang ating mga buhay
Totoo na gagawa tayo ng mas mabuting araw
Ako at ikaw lamang
 
Kapag ikaw ay nalulumbay, parang walang pag-asa
Pero pag ika'y maniwala lamang, walang dahilan para tayo'y mabigo
Ang pagbabago ay dararating lamang
Pag tayong lahat ay magkakaisa
 
Tayo ang mundo, Tayo ang mga anak
Tayo ang magagawa ng mas maliwanag na araw
Kaya magbigayan
Mayroon tayong kagustuhan ginagawa
Iniligtas natin ang ating mga buhay
Totoo na gagawa tayo ng mas mabuting araw
Ako at ikaw lamang
 
Submitted by hariboneagle927hariboneagle927 on Mon, 07/01/2013 - 17:13
EnglishEnglish

We Are the World

Comments
Advertisements
Read about music throughout history