We Don't Talk Anymore (Hebrew translation)

Advertisements
Hebrew translation

אנחנו כבר לא מדברים

אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
אנחנו כבר לא אוהבים יותר
בשביל מה היה כל זה?
או אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
 
שמעתי שמצאת את האחד שחיפשת
שחיפשת
הלוואי שהייתי יודע שזה לא יהיה אני
כי אפילו אחרי כל הזמן הזה אני עדיין תוהה
למה אני לא יכול להמשיך הלאה
בדיוק כמו שאת עשית כל כך בקלות
 
לא רוצה לדעת
איזו שמלה את לובשת הלילה
אם הוא מחזיק אותך כה חזק
כמו שאני עשיתי בעבר
אני מת ממנת יתר
הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך הייתה משחק
עכשיו אני לא יכול להוציא אותך מהמוח שלי
הו זאת ממש בושה
 
או אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
אנחנו כבר לא אוהבים יותר
בשביל מה היה כל זה?
או אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
 
אני מקווה שאת נשכבת ליד מישהו
שיכול לאהוב אותך כמוני
האדם שהלכת אליו חייב להיות טוב
גם אז וגם עכשיו חושב עלייך
אולי את רוצה שאבוא להופיע בדלת שלך
אבל אני יותר מידי מפחד שאני טועה
 
לא רוצה לדעת
אם אתה מסתכל לה בעיניים
אם היא מחזיקה אותך כה חזק כמו שאני עשיתי
אני מת ממנת יתר
הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך הייתה משחק
עכשיו אני לא יכול להוציא אותך מהמוח שלי
הו זאת ממש בושה
 
או אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו לא
אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו לא
אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
אנחנו כבר לא אוהבים יותר
אנחנו לא
בשביל מה היה כל זה?
אנחנו לא
או אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
 
כמו שנהגנו לעשות
 
לא רוצה לדעת
איזו שמלה את לובשת הלילה
אם הוא עושה את זה טוב
כמו שאני עשיתי בעבר
אני מת ממנת יתר
הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך הייתה משחק
עכשיו אני לא יכול להוציא אותך מהמוח שלי
הו זאת ממש בושה
 
או אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו לא
אנחנו כבר לא מדברים
אנחנו לא
אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
אנחנו כבר לא אוהבים יותר
אנחנו לא
בשביל מה היה כל זה?
אנחנו לא
או אנחנו כבר לא מדברים
כמו שנהגנו לעשות
 
אנחנו כבר לא מדברים
לא רוצה לדעת
איזו שמלה את לובשת הלילה
אם הוא מחזיק אותך כה חזק
כמו שאני עשיתי בעבר
אנחנו כבר לא מדברים
אני מת ממנת יתר
הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך הייתה משחק
עכשיו אני לא יכול להוציא אותך מהמוח שלי
הו זאת ממש בושה
 
Submitted by GuestGuest on Mon, 19/12/2016 - 18:10
English

We Don't Talk Anymore

Comments