We Don't Talk Anymore (Slovak translation)

Advertisements
Slovak translation

Už sa viac nerozprávame

Už sa viac nerozprávame!
Už sa viac nerozprávame!
Už sa viac nerozprávame!
Tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým.
 
Už sa viac neľúbime
Načo to všetko bolo dobré?
Ohh, už sa viac nerozprávame
(Tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým...)
 
Práve som počul, že si našla to, čo si hľadala
To, čo si hľadala
Želám si aby som vedel, že to nie som ja
Pretože aj napriek všetkému sa stále divím
Prečo sa nemôžem pohnúť ďalej
Tak ľahko ako sa to podarilo tebe
Nechcem vedieť
aké šaty máš dnes na sebe,
či ťa drží tak pevne
ako som ťa držal ja predtým.
Predávkoval som sa,
mal som vedieť, že tvoja láska bola len hra.
Teraz ťa nemôžem dostať z hlavy.
(Ohh, to je hanba...)
 
Že sa už viac nerozprávame.
Už sa viac nerozprávame.
Už sa viac nerozprávame,
tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým.
Už sa viac neľúbime.
Načo to všetko bolo dobré?
Ohh, už sa viac nerozprávame
(Tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým...)
 
Len dúfam, že ležíš vedľa niekoho,
kto vie ako ťa milovať tak ako to viem ja.
Musí byť nejaký dobrý dôvod, že si preč
Každú chvíľu myslím,
že by si chcela aby som sa u teba objavil,
ale príliš sa bojím, že to nie je pravda.
Nechcem vedieť,
či sa pozeráš do jej očí.
Či ťa drží tak pevne, ako som ťa zvykla držať ja.
Som predávkovaná,
mala som vedieť že tvoja láska bola len hra.
Teraz ťa nemôžem dostať z hlavy.
Oh, to je hanba.
 
Že už sa viac nerozprávame.
(Už nie, už nie)
Už sa viac nerozprávame.
(Už nie, už nie)
Už sa viac nerozprávame.
(Už nie, už nie)
Už sa viac neľúbime.
(Už nie, už nie)
Načo to všetko bolo dobré?
(Už nie, už nie)
Oh, už sa viac nerozprávame,
tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým.
Tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým.
 
Nechcem vedieť,
aké šaty máš dnes na sebe,
Či ti to práve dáva,
tak ako ja predtým.
Som predávkovaný
mal som vedieť, že tvoja láska bola len hra.
A teraz ťa nemôžem dostať z hlavy.
Oh, to je hanba.
 
Že už sa viac nerozprávame.
(Už nie, už nie)
Už sa viac nerozprávame.
(Už nie, už nie)
Už sa viac nerozprávame.
(Už nie, už nie)
Tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým.
Už sa viac neľúbime.
(Už nie, už nie)
Načo to všetko bolo dobré?
(Už nie, už nie)
Oh, už sa viac nerozprávame,
tak ako sme sa zvykli rozprávať predtým.
 
(Už sa viac nerozprávame)
Nechcem vedieť
aké šaty máš dnes na sebe. (Oh)
Či ťa drží tak pevne (Oh)
ako som ťa zvykol držať ja
(Už sa viac nerozprávame)
Som predávkovaný
Mal som vedieť, že tvoja láska bola len hra. (Oh)
Teraz ťa nemôžem dostať z hlavy. (Woah)
Oh, to je hanba
 
Že už sa viac nerozprávame.
 
Submitted by TellKrisTellKris on Sat, 14/07/2018 - 19:03
Added in reply to request by LiegfraLiegfra
English

We Don't Talk Anymore

Comments