Justin Bieber - What Do You Mean? (Hebrew translation)

Hebrew translation

למה את מתכוונת?

למה את מתכוונת? או או
כשאת מהנהנת בראשך כן
אבל את רוצה להגיד לא
למה את מתכוונת? היי היי
כשאת לא רוצה שאני אזוז
אבל את אומרת לי ללכת
?למה את מתכוונת
הוי, למה את מתכוונת
אמרת שנגמר לך הזמן, למה את מתכוונת?
הוי, הוי, הוי, למה את מתכוונת?
כדי שתחליטי
?למה את מתכוונת
 
את כזאת לא החלטית, מה שאני אומר
מנסה לתפוס את הקצב, תחליטי מה הלב שלך אומר
לא יודע אם את שמחה או מתלוננת
לא רוצה שזה יגמר לנו, איפה אני מתחיל?
 
קודם את רוצה ללכת שמאלה אחרי זה את רוצה ללכת ימינה
רוצה לריב כל היום, לעשות אהבה כל הלילה
קודם את למעלה, אז למטה ואז בין לבין
הוי, אני ממש רוצה לדעת...
 
למה את מתכוונת? או או
כשאת מהנהנת בראשך כן
אבל את רוצה להגיד לא
למה את מתכוונת? היי היי
כשאת לא רוצה שאני אזוז
אבל את אומרת לי ללכת
?למה את מתכוונת
הוי, למה את מתכוונת
אמרת שנגמר לך הזמן, למה את מתכוונת?
הוי, הוי, הוי, למה את מתכוונת?
כדי שתחליטי
?למה את מתכוונת
 
את מגוננת כשאני עוזב
מנסה להגיע לפשרה אבל אני לא יכול לנצח
את רוצה להגיע לנקודה, אבל את ממשיכה לדבר
היה לי אותך מההתחלה, לא אתן לזה להגמר
 
קודם את רוצה ללכת שמאלה אחרי זה את רוצה ללכת ימינה
רוצה לריב כל היום, לעשות אהבה כל הלילה
קודם את למעלה, אז למטה ואז בין לבין
הוי, אני ממש רוצה לדעת...
 
למה את מתכוונת? או או
כשאת מהנהנת בראשך כן
אבל את רוצה להגיד לא
למה את מתכוונת? היי היי
כשאת לא רוצה שאני אזוז
אבל את אומרת לי ללכת
?למה את מתכוונת
(אני רוצה לדעת)
הוי, למה את מתכוונת
אמרת שנגמר לך הזמן, למה את מתכוונת?
(או בייבי)
הוי, הוי, הוי, למה את מתכוונת?
כדי שתחליטי
?למה את מתכוונת
 
או,או
(זה שלנו בייבי, כן)
כשאת מהנהנת בראשך כן
אבל את רוצה להגיד לא
למה את מתכוונת? היי היי
(את כל כך מבלבלת בייבי)
כשאת לא רוצה שאני אזוז
אבל את אומרת לי ללכת
?למה את מתכוונת
(תהיי יותר ישירה)
הוי, למה את מתכוונת
אמרת שנגמר לך הזמן, למה את מתכוונת?
הוי, הוי, הוי, למה את מתכוונת?
כדי שתחליטי
 
Submitted by Guest on Fri, 30/12/2016 - 09:13
English

What Do You Mean?

Comments