Justin Bieber - What Do You Mean? (Serbian translation)

Serbian translation

Na šta misliš?

(Refren)
Na šta misliš?
Kad klimneš glavom za da
Ali želiš da kažeš ne
Na šta misliš?
Kad ne želiš da se pomaknem
Ali mi kažeš da idem
Na šta misliš?
O, na šta misliš?
Kažeš ponestaje nam vremena
O, o, o, na šta misliš?
Bolje se odluči
Na šta misliš?
 
(Stofa 1)
Tako si neodlučna o onome o čemu govorim
Pokušavaš da uhvatiš ritam, odluči svoje srce
Ne znam da li si srećna ili se žališ
Ne želiš da prekinemo, odakle da počnem?
Prvo želiš da ideš levo onda želiš da skreneš desno
Želiš da se raspravljaš ceo dan, vodiš ljubav cele noći
Prvo si gore onda dole i između
O, zaista želim da znam...
 
(Refren)
Na šta misliš?
Kad klimneš glavom za da
Ali želiš da kažeš ne
Na šta misliš?
Kad ne želiš da se pomaknem
Ali mi kažeš da idem
Na šta misliš?
O, na šta misliš?
Kažeš ponestaje nam vremena
O, o, o, na šta misliš?
Bolje se odluči
Na šta misliš?
 
(Strofa 2)
Prezaštitnički si nastrojena kad odlazim
Trudim se da napravim kompromis ali ne mogu da pobedim
Želiš da istakneš ali nastavljaš da popuješ
Imala si me od početka, neću dozvoliti da ovo prestane
Prvo želiš da ideš levo onda želiš da skreneš desno
Želiš da se raspravljaš ceo dan, vodiš ljubav cele noći
Prvo si gore onda dole i između
O, zaista želim da znam...
 
(Refren)
Na šta misliš?
Kad klimneš glavom za da
Ali želiš da kažeš ne
Na šta misliš? Hej-ej
Kad ne želiš da se pomaknem
Ali mi kažeš da idem
Na šta misliš?
(Želim da znam)
O, na šta misliš?
Kažeš ponestaje nam vremena, na šta misliš?
(O, dušo)
O, o, o, na šta misliš?
Bolje se odluči
Na šta misliš?
 
O, o
(Ovo je naše dušo, da)
Kad klimneš glavom za da
Ali želiš da kažeš ne
Na šta misliš? Hej-ej
(Tako si zbunjujuća dušo)
Kad ne želiš da se pomaknem
Ali mi kažeš da idem
Na šta misliš?
(Budi jasnija)
O, na šta misliš?
Kažeš ponestaje nam vremena, na šta misliš?
O, o, o, na šta misliš?
Bolje se odluči
Na šta misliš?
 
Submitted by olivia d. on Sat, 29/08/2015 - 21:20
English

What Do You Mean?

Comments