4 Non Blondes - What's Up? (Bulgarian translation)

Bulgarian translation

К'во става бе

Versions: #1#2
Двайс' пет години от живота ми и все
Се мъча да се кача на т'ва големо тепе от надежда
За посока.
Зацепвам бързо и знаех си аз
Че света се крепи на
Всички нас
Човек да му се чуди
 
И си плача някой път както си лежа
Да го изкарам навън, К'вото ми тежи
И ми става едно щуро
И се будя сутринта и пристъпвам навън
и поемам дъх дълбоко
и ми става супер яко
И се провиквам с пълно гърло
К'во става бе?
 
И пея Хей-ей-ей-еей еей-ей-ей-еей
Казах Хей? К'во става бе
И пея Хей-ей-ей-еей еей-ей-ей-еей
Казах Хей? К'во става бе
 
Ooo, oo! oooo-oo-oo-oo
Oo-oo-oo-oo-oo-oooo
Ooo! ooo-aa-oo-oo-oo-oo
Oo-oo-oo-oo-oo-oooo К'во става?
 
И се мъча, Боже мойдали се мъча
Мъча се постоянно
В тая институция
И се моля, боже мой дали се моля
моля се всеки шибан ден
За революция
 
И си плача някой път както си лежа
Да го изкарам навън, К'вото ми тежи
И ми става едно щуро
И се будя сутринта и пристъпвам навън
и поемам дъх дълбоко
и ми става супер яко
И се провиквам с пълно гърло
К'во става бе?
 
И пея Хей-ей-ей-еей еей-ей-ей-еей
Казах Хей? К'во става бе
И пея Хей-ей-ей-еей еей-ей-ей-еей
Казах Хей? К'во става бе
 
И пея Хей-ей-ей-еей еей-ей-ей-еей
Казах Хей? К'во става бе
И пея Хей-ей-ей-еей еей-ей-ей-еей
Казах Хей? К'во става бе
Oo-oo-oo-oo-oo-oooo
Ooo! ooo-aa-oo-oo-oo-oo
 
Двайс' пет години от живота ми и все
Се мъча да се кача на т'ва големо тепе от надежда
За посока.
Oo-oo-oo-oo-oo-oooo
 
Submitted by slovokov on Wed, 25/01/2012 - 18:36
English

What's Up?

Comments
Sciera    Wed, 13/11/2013 - 17:41

The lyrics have been corrected, you may want to update your translation.
The following changes were made:
In the 5th line of the 1st paragraph "was made for this" was changed to "was made up of this".
In the 4th paragraph the "What's up" at its end was removed.
In the last paragraph the first line was changed from
"25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill of hope"
to
"25 years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope"