Ieva Zasimauskaitė - When We're Old (Lithuanian translation)

English

When We're Old

 
I know I’ll never forget
That day, the first time we met
We’ve come a long way since then
And we do it all again
 
From your very first smile
I knew that I’d walk a mile
See, it’s for real when you know
You never wanna let go
 
These are the reasons
I want you to know
You make this place feel like home
 
These are the reasons
I can’t let you go, oh oh
Let’s sing a song that we wrote
When we’re old, ah ah
 
When we’re old, ah ah
 
No matter what comes our way
I feel like I’m here to stay
You were the right from the start
And let me inside your heart
 
After all this time
I hate the sound of goodbye
And if you leave a word
 
These are the reasons
I want you to know
You make this place feel like home
 
These are the reasons
I can’t let you go, oh oh
Let’s sing a song that we wrote
When we’re old, ah ah
 
When we’re old, ah ah
 
Right from our very first kiss
I knew it would end up like this
I’m not afraid to grow old
If I have your hand to hold
 
Submitted by BertBrac on Mon, 05/03/2018 - 18:08
Last edited by Miley_Lovato on Tue, 15/05/2018 - 09:16
Submitter's comments:

Lietuvos Eurovizijos Atranka 2018
Music and lyrics by Vytautas Bikus

Live performance

Align paragraphs
Lithuanian translation

Kai Mes Būsim Seni

Versions: #1#2
Žinau niekada nepamiršiu
Tos dienos, kai pirmą kart susitikom
Mes nuo tada nuėjom ilgą kelią
Ir tai padarėme vėl
 
Nuo tavo pirmos šypsenos
Žinojau, kad nueisiu mylias
Matai, tai tikra, kai žinai
Kad nenori išeit
 
Tai priežastys
Kurias turi žinoti
Tu šią vietą padarai namais
 
Tai priežastys
Negaliu tavęs paleist, oh oh
Dainuokim dainą, kurią parašėme,
Kai mes būsim seni, ah ah
 
Kai mes būsim seni, ah ah
 
Nėra reikšmės, kas pasitaiko mūsų kelyje
Jaučiu, aš čia, kad pasilikčiau
Tu buvai pradžioje
Ir įsileidai į savo širdį
 
Po viso šio laiko
nekenčiu atsisveikinimo garso
Ir jei paliksi žodį
 
Tai priežastys
Kurias turi žinoti
Tu šią vietą padarai namais
 
Tai priežastys
Negaliu tavęs paleist, oh oh
Dainuokim dainą, kurią parašėme,
Kai mes būsim seni, ah ah
 
Kai mes būsim seni, ah ah
 
Tiesiai po mūsų pirmo bučinio
Aš žinojau, taip baigsis
Aš nebijau pasenti
Jei turiu tavo ranką
 
Submitted by Meda Bedalytė on Tue, 06/03/2018 - 21:23
Last edited by Meda Bedalytė on Sun, 29/04/2018 - 09:54
Author's comments:

my original translation.

Comments
BertBrac    Mon, 30/04/2018 - 09:14

Source lyrics have been updated:
I’m not afraid to crawl
If I have your help to hold

is actually

I'm not afraid to grow old
If I have your hand to hold

=> Please revise your translation if necessary.