Advertisements

Why (French translation)

Why

Ո՞րն է գինը քո երազանքի
Ու երտե՞ղ է այն սահմանը պատրանքի
Երբ պատրաստ ես դու ամեն ինչի
Ու երբ կարևոր չէ ձայնը քո խղճի
Ու քո սրտւ
 
Why the world is crying out for help
And no one seems to care?
Can't you see it's far away from fair?
 
Tell me why are even angels falling?
Why we hate instead of loving?
Why it's silent when I'm screaming?
Why it hurts and words ain't healing?
Why?
 
Շուրջը իմ մարդիկ են անտարբեր
Որ խոսում են բայց չկան պատասխաններ
Բայց լսում եմ ձայնը իմ սրտի
Չէ որ այն գիտեմ երբեք ինձ չի ստի
Ու չի լռի
 
Ու էլ ոչ մի քամի ինձ երբեք չի կանգնեցնի
Այն ինձ վեր կտանի, կդառնամ անխոցելի
Երբ քո սիրըը չար չի ճանապարհը հարթ չի
Երգս թևեր կտա
Կարևոր չի որ քո երազանքը մոտ չի
Սերը թևեր կտա
 
Tell me why are even angels falling?
Why we hate instead of loving?
Why it's silent when I'm screaming?
Why it hurts and words ain't healing?
 
Submitted by Alan TorrèsAlan Torrès on Sun, 29/11/2020 - 21:46
French translationFrench
Align paragraphs

Pourquoi

Quel est le prix de ton rêve ?
Et où se trouve la limite de l'illusion ?
Quand tu es prêt à tout faire
Et que la voix de ta conscience et de ton cœur
N'ont plus aucune importance
 
Pourquoi le monde crie-t-il à l'aide
Mais personne ne semble s'en soucier ?
Ne vois-tu pas que c'est loin d'être juste ?
 
Dis-moi pourquoi même les anges tombent ?
Pourquoi nous haïssons au lieu d'aimer ?
Pourquoi tout est silencieux quand je crie ?
Pourquoi ça fait mal et les mots ne guérissent pas ?
Pourquoi ?
 
Les gens autour de moi sont indifférents
Ils parlent et parlent, mais il n'y a pas de réponses
Mais j'écoute la voix de mon cœur
Parce que je sais qu'il ne me mentira jamais
Et qu'il ne se taira jamais
 
Aucun vent ne m'arrêtera jamais
Il m'emmènera plus haut et me rendra invincible
La route est difficile quand ton cœur est bon
Ma chanson te donnera des ailes
Même si ton rêve semble inaccessible
L'amour te donnera des ailes
 
Dis-moi pourquoi même les anges tombent ?
Pourquoi nous haïssons au lieu d'aimer ?
Pourquoi c'est silencieux quand je crie ?
Pourquoi ça fait mal et les mots ne guérissent pas ?
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by reveurintrepidereveurintrepide on Mon, 20/09/2021 - 20:59
Comments
Read about music throughout history