Anna German - Wiatr mieszka w dzikich topolach (English translation)

Polish

Wiatr mieszka w dzikich topolach

Nie znajdziesz nocy, która w biały dzień się zmienia,
I gwiazd wczorajszych, co już nie mają imienia,
Po piasku śladów, co z pierwszą falą zaginą,
Noc przyszła górą, a dzień odchodzi doliną…
 
Nie szukaj wiatru w polu,
Wiatru, który zamilkł,
Wiatr mieszka w dzikich topolach
Razem z ptakami.
Nie szukaj wiatru w polu,
Na polach pusto,
W topolach, dzikich topolach
Wiatr usnął…
 
Więc już nie szukaj dnia wczorajszego daremnie,
Jeżeli znaleźć chcesz zgubiony dzień, to we mnie.
To sen jest tylko, który nam obojgu śni się,
W nim znów się spotka gwiazda ze swoim odbiciem.
 
Nie szukaj wiatru w polu,
Wiatru, który zamilkł,
Wiatr mieszka w dzikich topolach
Razem z ptakami.
Nie szukaj wiatru w polu,
Na polach pusto,
W topolach, dzikich topolach
Wiatr usnął…
 
Submitted by tanyas2882 on Sat, 11/10/2014 - 13:21
Submitter's comments:

Music By – M. Sewen.
Lyrics By – J. Ficowski.

Align paragraphs
English translation

Wind lives in the wild poplars

You will not find a night that in broad daylight changes,
And the stars of yesterday, which no longer have a name,
With tracks in the sand, which in the first wave disappear,
Night came to the mountain, and the day goes through the valley ...
 
Do not look for wind in the field,
Wind, which was silent,
Wind lives in the wild poplars
Together with the birds.
Do not look for wind in the field,
In the empty fields,
In poplars, wild poplars
Wind fell asleep ...
 
So do not search for yesterday's day in vain,
If you want to find a lost day, it's in me.
This dream is just what both of us are dreaming,
In it, the star will meet again its reflection.
 
Do not look for wind in the field,
Wind, which was silent,
Wind lives in the wild poplars
Together with the birds.
Do not look for wind in the field,
In the empty fields,
In poplars, wild poplars
Wind fell asleep ...
 
Submitted by Flemming on Sat, 18/10/2014 - 17:46
Added in reply to request by tanyas2882
Comments