Advertisements

Widzę płomień (English translation)

  • Artist: Łukasz Kulawik
  • Song: Widzę płomień
Polish
A A

Widzę płomień

O, górskie szczyty wciąż patrzą, spowite mgłą
Strzeżcie mych braci, gdziekolwiek są
A kiedy niebo zasłoni, ogień i dym
Patrzcie, powrócił Durina syn
 
A jeśli dziś spłonie wszystko
Chciałbym spłonąć z Tobą
Ogień wspina się na nieba szczyt
Ojcze wezwij ich, stań przy mnie i patrz
Jak na zboczu góry wstaje ognisty świt, a-a
 
A jeśli śmierć przyjdzie nocą
Chciałbym zginąć z Tobą
Kielich wina wznieść ostatni raz
Ojcze wezwij ich, stań przy mnie i patrz
Jak na zboczu góry wstaje ognisty świt
 
A śmierć spadnie z nieba i nie zostawi nic
 
Widzę płomień, drążący skały
Widzę płomień, trawiący las
Widzę płomień, co pożera duszę
Podmuch ognia, który zgasić życie w nas chce
Ale proszę nie zapomnij mnie
 
A jeśli polegną bracia, klęskę przyjmę i ja
Więzieni w sercu góry, gdzie wciąż tli się ogień zła
Ojcze wezwij nas, wspieraj i patrz
Jak na zboczu góry wstaje ognisty świt
 
A śmierć spadnie z nieba i nie zostawi nic
 
Widzę płomień, drążący skały
Widzę płomień, trawiący las
Widzę płomień, co pożera duszę
Podmuch ognia, który zgasić życie w nas chce
Ale proszę nie zapomnij mnie
 
A kiedy noc zapłonie
Ciemność odbierze wzrok
A życie moich braci
Nagle pochłonie mrok
Niebo spadnie na to miasto
Niczym bezlitosny smok
A wśród ruin naszych domów
Ciszę przerwie głosów sto
 
Widzę płomień, drążący skały
Widzę płomień, trawiący las
Widzę płomień, co pożera duszę
Podmuch ognia, który zgasić życie w nas chce
 
Widzę płomień, drążący skały
Widzę płomień. trawiący las
Widzę płomień. co pożera duszę
Podmuch ognia, który zgasić życie w nas chce
 
Submitted by Ivan LudenIvan Luden on Thu, 17/09/2020 - 07:23
Submitter's comments:

Music - Ed Sheeran
Lyrics - Łukasz Kulawik

English translationEnglish
Align paragraphs

I see a flame

Oh, the mountain peaks are still looking, covered in fog
Guard my brothers, wherever they may be
And when the sky will be covered with fire and smoke
Look, Durin son has returned
 
And if everything burns down today
I would like to burn with you
Fire climbs up to the sky
Father, call them, stand by my side and watch
As a fiery dawn rises on the slope of the mountain, a-a
 
And if death comes at night
I'd like to die with you
Raise the cup of wine one last time
Father, call them, stand by my side and watch
As a fiery dawn rises on the slope of the mountain
 
And death will fall from heaven and leave nothing behind
 
I see the flame, digging the rocks.
I see a flame, pickling the forest
I see the flame that devours the soul
The blast of fire that wants to extinguish life in us
But please don't forget me
 
And if the brothers fall, I will accept defeat too.
Prisoners in the heart of the mountain, where the fire of evil still smoulders
Father, call us, support us and watch
As a fiery dawn rises on the slope of the mountain
 
And death will fall from heaven and leave nothing behind
 
I see the flame, digging the rocks.
I see a flame, pickling the forest
I see the flame that devours the soul
The blast of fire that wants to extinguish life in us
But please don't forget me
 
And when the night goes down
Darkness will take your eyes away
And my brothers' lives
Suddenly it will be dark
The sky will fall on this city
Like a merciless dragon
And among the ruins of our houses
The silence will be interrupted by a hundred voices
 
I see the flame, digging the rocks.
I see a flame, pickling the forest
I see the flame that devours the soul
The blast of fire that wants to extinguish life in us
 
I see the flame, digging the rocks.
I see a flame, pickling the forest
I see the flame that devours the soul
The blast of fire that wants to extinguish life in us
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by OverdashOverdash on Mon, 21/09/2020 - 17:01
Added in reply to request by Ivan LudenIvan Luden
Comments
Read about music throughout history