Anna German - Wieje wiatr (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Wieje wiatr

 
Na pustej plaży kroków ślad przysypuje piach,
Po lagunie na mierzei liście nosi wiatr…
 
Wieje wiatr, wieje wiatr, piachem dmie,
Wieje wiatr, wieje wiatr, czego chce?
Choć już zna cały świat, ciągle gnać byłby rad,
Pędzi w dal grzywy fal
Goni mewy, szaleje i wieje, i wieje…
 
Wieje wiatr, wieje wiatr, chmury gna,
Wieje wiatr, wieje wiatr, płacze, łka,
Drzew korony gnie…
Miły mój, ręke daj,
Przytul mnie – popatrz…
 
Wieje wiatr, wieje wiatr, wieje wiatr…
 
Słońce się skryło, czarny ptak na mierzeję siadł,
Jak ocalić naszą miłość, w piasku nikły ślad?
 
Wieje wiatr, wieje wiatr, piachem dmie,
Wieje wiatr, wieje wiatr, czego chce?
Choć już zna cały świat, ciągle gnać byłby rad,
Pędzi w dal grzywy fal
Goni mewy, szaleje i wieje, i wieje…
 
Wieje wiatr, wieje wiatr, chmury gna,
Wieje wiatr, wieje wiatr, płacze, łka,
Cień na plaże padł...
Obejmij mnie! Pocałuj mnie!
Popatrz – wieje wiatr!
 
Wiatr, wiatr! Wiatr!
 
Submitted by tanyas2882 on Mon, 07/07/2014 - 16:39
Submitter's comments:

Musik by – J. Michotek
Lyrics by – A. Skald

Align paragraphs
Russian translation

Веет ветер

Versions: #1#2
На пустом пляже шагов след присыпает песок,
По лагуне на косе листья носит ветер...
 
Веет ветер , веет ветер, песком дует,
Веет ветер , веет ветер, чего хочет?
Хоть уже знает весь мир, постоянно бежать был бв рад,
Несет вдаль гривы волн
Гонит чаек, шалеет и веет, и веет...
 
Веет ветер , веет ветер, облака гонит,
Веет ветер , веет ветер, плачет, рыдает,
Деревьев кроны гнёт...
Милый мой, руку дай,
Обними меня - посмотри...
 
Веет ветер , веет ветер, веет ветер...
 
Скрылось солнце, черная птица на косу сел,
Как спасти нашу любовь, в песке исчезает след?
 
Веет ветер , веет ветер, песком дует,
Веет ветер , веет ветер, чего хочет?
Хоть уже знает весь мир, постоянно бежать был бв рад,
Несет вдаль гривы волн
Гонит чаек, шалеет и веет, и веет...
 
Веет ветер , веет ветер, облака гонит,
Веет ветер , веет ветер, плачет, рыдает,
Тень на пляж упала...
Обними меня! Поцелуй меня!
Посмотри - веет ветер!
 
Ветер, ветер! Ветер!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 06/08/2017 - 19:17
Author's comments:

Musik by – J. Michotek
Lyrics by – A. Skald

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments