Modern Talking - Win The Race (Persian translation)

Persian translation

مسابقه رو ببر

ما می تونیم مسابقه رو ببریم
بیست ثانیه تا شروع
ما می تونیم مسابقه رو ببریم
 
تو رویایی در سر داری، امشب برنده میشی
فرصت رو غنیمت شمار، فرصت را غنیمت شمار
خدا همراه توست
ما برات دعا می کنیم، تو همچون طوفانی
تو می تونی برنده شی، تو می تونی برنده شی، تو می تونی مسابقه رو ببری
غیرممکن رو امتحان کن، ما خواهان معجزه ایم
تو قراره دختری رو برنده شی
اطراف میلیون هوادار وجود داره
رویای ما رایگان است
ما خواهان پیروزی هستیم
قهرمان به شهر باز گشته
 
آهان یالا دیگه، ما، ما می تونیم مسابقه رو ببریم
آهان، اون فقط رو در رو می جنگه
آهان، نگاه کن، اون مسابقه رو دوباره و دوباره و دوباره خواهد برد
آهان یالا دیگه، ما، ما می تونیم مسابقه رو ببریم
آهان اون، اون فرصت رو غنیمت خواهد شمرد
آهان فقط قویتر امکان بقاء داره
ما در کنارت خواهیم بود
 
بیست ثانیه تا شروع
 
ما رویایی در سر داریم، ما تسلیم نمی شویم
ما می تونیم برنده شویم، ما میتونیم درست از همون شروع برنده شویم
قیمت آن بالاست
زمان هم در جهت توست
فرصت رو غنیمت شمار، فرصت رو غنیمت شمار
تو امشب می تونی برنده شوی
من می دونم که تو بهترین هستی
تو می تونی بقیه رو هم شکست بدی
ما هرگز تو رو تنها نمی گذاریم
تو سرشار از انرژی هستی
ما خواهان پیروزی هستیم
قهرمان به شهر باز گشته
 
آهان یالا دیگه، ما، ما می تونیم مسابقه رو ببریم
آهان، اون فقط رو در رو میجنگه
آهان، نگاه کن، اون مسابقه رو دوباره و دوباره و دوباره خواهد برد
آهان یالا دیگه، ما، ما می تونیم مسابقه رو ببریم
آهان اون، اون فرصت رو غنیمت خواهد شمرد
آهان فقط قویتر امکان بقاء داره
ما در کنارت خواهیم بود
 
تو می تونی مسابقه رو ببری
تو دوباره و دوباره برنده میشی
دوباره و دوباره و دوباره
 
Submitted by N.F. on Sun, 21/01/2018 - 23:05
English

Win The Race

Comments