Wind Blew That Summer (OST) lyrics

Wind Blew That Summer (OST)
LyricsTranslationsRequests
单向 (Dān xiàng)Chinese
Wind Blew That Summer OST
心电感应 (Xīn diàn gǎn yīng)Chinese
Wind Blew That Summer OST
忽而好想你 (Hū ér hǎo xiǎng nǐ)Chinese
Wind Blew That Summer OST
放下世界拥抱你 (Fàng xià shì jiè yōng bào nǐ)Chinese
Wind Blew That Summer OST
那年夏天有风吹过 (Nà nián xià tiān yǒu fēng chuī guò)Chinese
Wind Blew That Summer OST
Comments
Read about music throughout history