Erik Karapetyan - Qami (Քամի) (English translation)

Armenian

Qami (Քամի)

Երբ իմ հոգու մեջ չկա հանգիստ
Ու մարում է իմ մեջ ամեն ինչ
Հավատում եմ որ կաս իմ սրտում
Դու վաղուց ես այնտեղ բնակվում
Առանց քեզ ես չունեմ թևեր
Ամենուր քեզ ուզում եմ տեսնել
Առանց քեզ կա խավար ու ստվեր
Պարզապես քեզ վաղուց եմ սպասել
 
Կրկներգ
Թող որ լինեմ քամի
Իմ սերս քեզ հասնի
Թող քեզ շոյեմ կրկին
Ու քեզ փարվի իմ հոգին
 
Քեզ ես սպասում եմ վերադարձիր
Կարոտում եմ քո ջերմ նայվացքին
Իմ մտքում ես ամեն վայրկյան
Երբ չկաս իմ խոհերն են անձայն
Աչքերում իմ գրվաց է սեր
Ետ արի ու քո շունչը ինձ բեր
Տես երկինքը ինձ հետ հավասար
Անձրևում է գոռում է մի բառ
 
Կրկներգ
Թող որ լինեմ քամի
Իմ սերս քեզ հասնի
Թող քեզ շոյեմ կրկին
Ու քեզ փարվի իմ հոգին
 
Submitted by H3003 on Wed, 26/08/2015 - 15:11
Align paragraphs
English translation

The wind

When there is no calmness in my soul
And everything dies within
I still believe you are in my heart
You live there since long ago
Without you, I don't have wings
I want to find you everywhere
Without you, there are darkness and shadows
I just wait for you since long ago
 
Let me be the wind
So that my love reaches you
Let me caress you again
and let my soul embrace you
 
I'm waiting for you, come back
I miss the warm glance of yours
You are always on my mind
Without you, my thoughts go silent
There is love written in my eyes
Come back and bring your breath to me
Look, the sky cries the every word of mine
With me
 
Let me be the wind
So that my love reaches you
Let me caress you again
and let my soul embrace you
 
Submitted by Armine Sahakyan on Fri, 19/05/2017 - 03:50
Added in reply to request by Zarina01
See also
Comments