Advertisements

A Winter Night (Polish translation)

English
A A

A Winter Night

My window-pane is starred with frost,
The world is bitter cold to-night,
The moon is cruel, and the wind
Is like a two-edged sword to smite.
 
God pity all the homeless ones,
The beggars pacing to and fro.
God pity all the poor to-night
Who walk the lamp-lit streets of snow.
 
My room is like a bit of June,
Warm and close-curtained fold on fold,
But somewhere, like a homeless child,
My heart is crying in the cold.
 
Last edited by Valeriu RautValeriu Raut on Sat, 10/10/2020 - 19:41
Polish translationPolish
Align paragraphs

Noc zimowa

Versions: #1#2
Ma szyba jest porysowana szronem w gwiazdy,
Świat jest przenikliwie zimny tej nocy,
Księżyc jest okrutny, a wiatr
Jest jak obosieczny miecz który ma uderzać.
 
Niech Bóg ma litość nad wszystkimi bezdomnymi,
Żebrakami kręcącymi się w tę i z powrotem.
Niech Bóg ma litość tej nocy nad wszystkimi biedakami
Którzy chodzą po oświetlonych lampami zaśnieżonych ulicach.
 
Mój pokój jest jak kawałek Czerwca,
Ciepły i całkowicie zamknięty gęsto pofałdowanymi kotarami
Ale gdzieś, jak bezdomne dziecko,
Serce me płacze na mrozie.
 
Thanks!
Submitted by IsraelWuIsraelWu on Sun, 24/01/2021 - 12:30
Comments
Read about music throughout history